S vill ha homoadoptioner inom ett år

- men inga givarländer vill låta homosexuella adoptera

NYHETER

Nästa år kan homosexuella få rätt att prövas som adoptivföräldrar.

Det blev klart när den socialdemokratiska riksdagsgruppen sa ja idag.

På torsdag fattar regeringen formellt beslut och i juni fattar riksdagen beslut. Tills dess ska regeringspartiet också bestämma sig för om s-ledamöterna ska få rösta efter eget samvete.

Förslaget, som är en lagrådsremiss, innehåller också förslag om närståendeadoptioner. Det påverkar starkt de barn som redan i dag har homosexuella föräldrar. En lagändring innebär att dessa barn får ett rättsligt skydd som inte finns alls idag.

Efter många och långa diskussoiner sade den socialdemokratiska riksdagsgruppen på tisdagen ja till lagrådsremissen.

Frågan om lesbiska par ska få insemineras ska däremot utredas ytterligare och blir inget färdigt förslag i år.

- Det behövs ett bättre underlag innan ett sådant beslut kan tas, sade Marianne Carlström efter riksdagsgruppens möte sent på tisdag eftermiddag. Carlström har suttit med i den parlamentariska kommitté som utredde homosexuellas adoptioner.

Frågor om barn med fyra föräldrar

Ett fortsatt frågetecken är hur lagen ska ställa sig till barn som i praktiken har två mammor och två pappor, det vill säga två lesbiska kvinnor som lever i parförhållande har skaffat barn med två homosexuella män som också lever tilsammans.

Dessa barn, med dubbla uppsättningar föräldrar, finns redan i dag och bägge paren vill ofta ta gemensamt ansvar för barnen.

Riksdagen beslutar i juni

På torsdag fattar regeringen det formella beslutet. Med hänvisning till det ville justitieminister Thomas Bodström inte kommentera dagens beslut. Men det blir Bodström som senare i vår ska han lägga fram propositionen till riksdagen, som fattar beslut i juni.

Inför det beslutet ska s-gruppen ta ställning till om fri röstning ska gälla eller ej.

"Egna övertygelsen måste gälla"

Anita Johansson, i s-gruppens ledning, sade på tisdagen att hon personligen tycker att den egna övertygelsen ska få råda inför beslutet om homoadoption.

Ett krav som de homosexuella måste uppfylla är att det i barnets närhet finns både manlig och kvinnlig varaktig förebild. Det är samma krav som idag ställs på ensamstående som dopterar.

Sedan riksdagen fattat beslutet måste regeringen också säga upp en europeisk konvention om adoptioner från 1967. Det beräknas ta cirka sex månader, vilket betyder att förändringen blir verklighet tidigast vid årsskiftet 2002-2003.

Inga givarländer vill låta homosexuella adoptera

Därmed likställs homosexuella och heterosexuella i rätten att bli prövade som adoptivföräldrar. I praktiken lär det dock bli få sådana adoptioner.

- Den undersökning som vi gjorde i kommittén visar att det inte ser ut att finnas några givarländer som är beredda att adoptera till homosexuella, säger Carlström.

Både Carlström och Johansson tror att detta kommer att ändra sig så småningom.

Caroline Olsson, TT