Hiv-chock i Estland

1400 nya smittfall på ett år

NYHETER

Förra året ökade antalet hiv-fall i Estland med 450 procent.

Orsaken är en epidemi bland unga missbrukare, främst i Narva.

- Det finns en risk att smittan sprider sig, säger Ingegerd Kallings, hiv-expert på Smittskyddsinstitutet.

Antalet smittfall i Estland ökade från drygt 400 till 1886 på ett år, uppger den norska tidningen Verdens Gang. De estländska myndigheterna beskriver det hela som en regelrätt epidemi.

- Det har varit ett kvalificerat men lokalt utbrott bland intravenösa missbrukare i Narva, säger Ingegerd Kallings.

Även i Lettland har en mycket kraftig ökning av antalet hiv-fall bland missbrukare rapporterats. Samma fenomen har tidigare konstaterats i flera storstäder i Ryssland, bland andra Kaliningrad, Moskva och St Petersburg.

- Det som händer är att man får in smittan i en grupp, en ganska lokal grupp med narkomaner, och då sprids smittan snabbt i den gruppen.

Ökning även i Sverige

Men även i Sverige har antalet smittfall ökat det senaste året, från en konstant nivå på runt 250 smittfall om året till hela 277 nya smittfall förra året. 36 av de nyanmälda fallen förra året gällde missbrukare, de flesta äldre missbrukare som injicerat narkotika i många år.

Ökningen bland de svenska narkomanerna har dock inget samband med hiv-epidemin i Narva att göra; det rör det sig om två helt olika virusstammar, enligt Smittskyddsinstitutet.

Inte heller utanför narkomankretsar har finns uppgifter om svenskar som smittats i Baltikum. Men risken finns, enligt Ingegerd Kallings, överläkare på Smittskyddsinstutet.

- Ja, det gör det. Bland de här narkomanerna som hittills till övervägande delen varit unga män, finns det allt fler kvinnor. De försörjer sig ofta genom prostitution. Så där finns en direkt risk att bli smittad, säger hon.

- Sen finns det även en viss spridning från de här rätt så slutna grupperna ut till det egna samhället, en heterosexuell spridning. Men den har hittills inte varit så stor.

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM