Låt babyn somna om utan hjälp

Ny stor undersökning: Att inte vagga barnet till sömns ger det trygghet

NYHETER

Sex av tio småbarn har sömnproblem.

Men utmattade föräldrar är vakna i onödan.

- Många är överbeskyddande och behandlar sina 1,5-åringar som om de vore nyfödda. De låter inte barnet försöka klara utmaningar självt, säger barnläkaren Malena Thunström.

svårt att somna? Många barn vänjer sig vid att bli vaggade eller få höra en sång varje gång de vaknar på natten. Men enligt banläkaren Malena Thunström är det onödigt. Att barnet vaknar på natten är helt naturligt och nästan alla kan vänja sig vid att somna om av sig själva – utan att skrika eller gråta efter föräldrarnas hjälp.

Omställningen när en bebis tar plats i familjen är spännande men tröttsam. För många blir situationen outhärdlig när barnet dessutom inte vill somna eller vaknar tio gånger varje natt.

- Föräldrar gör så gott de kan men många gör nog oövertänkta saker utan att förstå konsekvenserna, säger Malena Thunström som doktorerat på barns sömnproblem.

"Sömnproblem är mycket vanliga"

Hennes avhandling bygger på en stor enkät om sömnvanor hos 2 518 barn i åldern 6-18 månader och djupare studier av ett mindre antal med allvarliga sömnproblem.

- Det är viktigt att föräldrar inte ser spöken. Sömnproblem är mycket vanliga, fyra av tio barn vägrar sova på kvällen och sex av tio vaknar på natten.

Men det finns hjälp. I Uppsalastudien erbjöds föräldrarna till barn som sov extremt dåligt ett behandlingsprogram. Tidigare hade dessa föräldrar sjungit, vaggat eller ammat barnen till sömns oftare än föräldrar till barn utan sömnproblem.

- Samma sak som ska gälla hela natten måste gälla när barnet somnar första gången på kvällen. Har man alltid vaggat det, hållit det i famnen eller ammat strax före läggdags så är det exakt det barnet förväntar sig för att kunna somna om, även om det vaknar tio gånger.

Orsaken till att barnet börjat skrika och gråta är oftast att det känner sig otryggt och saknar vanan - föräldern är inte där, det känner inte doften av bröstmjölken eller hör inte den vanliga vaggsången.

- Alla barn vaknar på natten och kollar om allt är ok. Det är inte det som är problemet utan att få barnet att somna om.

Barnläkarens råd är att redan efter 6 månader börja vänja av barnet spädbarnsvanorna och pröva att minska gråten genom klara dag- och nattrutiner.

- Naturligtvis blir det protester till en början men rutiner ger på sikt barnen trygghet. Och det är inte heller nyttigt att bli matad sex gånger varje natt.

Behandlingen fungerade bra

I den grupp på 27 barn som led av svåra sömnrubbningar gick behandlingsmetoderna över förväntan. I 92 procent av fallen ansåg föräldrarna att barnet efteråt sov utan problem. Bara en månad efter behandlingen hade 6 vaktillfällen per natt sjunkit till 1,8 tillfällen och antalet sömntimmar ökat med 67 minuter. Och förändringarna var stabila efter fem år.

Enligt Malena Thunström är det viktigt att barnavårdscentralen stöttar föräldrarna och upplyser dem om att det finns hjälp.

- Att alltid väcka en person som håller på att somna är en erkänd tortyrmetod. Och sex-tio gånger per natt, det klarar du inte. Många blir utmattade och deprimerade.

De flesta barn har sömnproblem

Så vänjer du barnet att sova

Mammor blir deprimerade

Britt Peruzzi