Härstedt slarvade med kvitton

Kallades till ”genomgång” av sina inköp på betalkortet

1 av 6 | Foto: URBAN ANDERSSON
JAGAD AV FÖRVALTNINGSKONTORET Trots flera påminnelser från riksdagens förvaltningskontor dröjde det flera månader innan Kent Härstedt, s, lämnade in en del kvitton för sina inköp på över 80 000 kronor på betalkortet. I går fick han bege sig dit för ytterligare en genomgång av sina verifikationer. - Det är inte förlåtligt, det är inte ursäktligt och det är inte bra, säger Kent Härstedt om sitt slarv.
NYHETER

Riksdagsmannen Kent Härstedt handlade i början av förra året för över 80 000 kronor på riksdagens betalkort men lämnade knappt in några kvitton när räkningarna kom.

Han har blivit påmind, fått tidsfrister och i somras hölls en "genomgång" om saknade kvitton med Kent Härstedt på riksdagens förvaltningskontor.

Kent Härstedt, socialdemokrat och suppleant i socialutskottet, har släpat efter med attestering av räkningarna till sitt betalkort som bekostas av riksdagen.

- Det är dumt och inte ursäktligt, säger han till Aftonbladet.

Senast i går var han på riksdagens förvaltningsavdelning och diskuterade kvitton.

- Då sa jag också att fattas det något kvitto så betalar jag detta personligen, skattebetalarna ska inte bli lidande.

Den 5 april förra året skickade förste byråsekreterare Ingrid Olofsson på riksdagens förvaltningskontor ett kort e-postmeddelande till Härstedt:

"Har kollat i din pärm för 2001 och vi saknar nästan alla kvitton till Dinersfakturorna. Kom in med dom så snart du kan."

Svarade inte - ny påstötning

Kent Härstedt svarade inte på meddelandet och den 23 april på eftermiddagen fick han en ny påstötning per e-post:

"Vi har noterat att det saknas kvitton/underlag till Dinersfakturan för januari, februari, mars 2001. Vi ber dig att snarast möjligt, men inom fyra veckor, sända in underlagen..."

Förvaltningskontoret specificerade i meddelandet fyra poster och angav datum och summorna - totalt handlade det om 2 726 kronor.

Först den 6 juli svarade Kent Härstedt och kom överens med riksdagens förvaltningskontor om att ha en "genomgång" av de saknade kvittona. Han meddelade samtidigt att han ville "själv betala de poster där kvitton saknas".

Den 10 juli fick förvaltningskontoret några kvitton och Härstedt skrev på sitt brevpapper från Unicef där han är ordförande:

"Ytterligare fakturaunderlag är snart på gång".

Betalade sina privata resor

Men det dröjde ända fram till den 2 september innan ytterligare kvitton kom.

Julifakturan blev till att börja med inte heller attesterad. Förvaltningskontoret skickade en påminnelse till Kent Härstedt men först den 5 oktober skrev han under.

Räkningen med förfallodag den 1 augusti var då redan betald av riksdagen.

Några av taxiresorna tog han på sig privat och skrev:

"Debiteras mig personligen."

Taxikostnaderna drogs sen från Härstedts oktoberlön.

"Nya systemet fungerar bättre"

Kent Härstedt medger att han inte skött rutinerna kring betalkortet.

- Det är inte förlåtligt, det är inte ursäktligt och det är inte bra. Men med det nya systemet, där jag bara använder mitt privata kort och inte får någon ersättning förrän jag skickat in kvittona, så tror jag det fungerar bättre.

Härstedt berättar om sin stora genomgång på förvaltningskontoret i går:

- Det var inte bara det att de inte har fått kvitton av mig, jag fick också klart för mig att det var över 8 000 kronor som de inte hade betalat till mig för kvitton som jag hade lämnat in 1999.

- Så det är åt båda hållen, säger Kent Härstedt.

Richard Ashberg