Olagligt smygläsa anställdas e-post

Datainspektionen: Många ringer till oss och är oroliga

NYHETER

Smygläser arbetsgivaren din e-post?

Då bryter han eller hon mot lagen.

- Många ringer till oss och är oroliga, säger Jeanna Thorslund, informationssekreterare på Datainspektionen.

Vilken arbetsgivare sprättar upp de anställdas brev?

Förmodligen ingen.

Men att chefen läser de anställdas e-post är desto vanligare.

Många ringer till datainspektionen och är oroliga för kontrollen de utsätts för.

- Det kan vara till exempel systemansvariga som fått i uppdrag att göra kontroller och känner obehag, säger Jeanna Thorslund.

Tror du alla vet om att deras e-post kontrolleras?

- Nej, det tror jag inte. Man märker också att de som ringer till oss är chockade över att någon läser deras mejl. Det upplever man som privat.

Bör man få skicka privat e-post från sitt arbetes mejl på sin arbetstid?

- Ja, det tycker jag man bör få göra. Min chef låter mig göra det och det borde vara en självklarhet.

Men smygkontrollera hur de anställda utnyttjar e-post och Internet på jobbet får arbetsgivaren inte göra.

Då bryter han eller hon mot personuppgiftslagen, PuL.

- Arbetsgivaren får inte läsa innehållet i privat e-post utan att den anställde samtyckt, säger Jeanna Thorslund. Däremot får de kontrollera den anställdes e-post om han eller hon vet om det.

Vet inte hur vanligt

Datainspektionen har i dag ingen riktig uppfattning om hur vanligt det är att arbetsgivare bryter mot PuL.

- Det är svårt att veta hur stort problemet är eftersom många som ringer till oss vill vara anonym. Men vi kommer inom kort att starta ett tillsynsprojekt. Vi kommer då bland annat att åka ut på arbetsplatserna och titta hur det ser ut, säger Jeanna Thorslund.

Hur ska man göra för att se till att arbetsgivarna inte fortsätter smygläsa de anställdas e-post efter er kontroll?

- Vi kommer kontinuerligt att göra stickkontroller.

Spionerar din chef?

Smygläser din chef din e-post?

Eller har du några andra erfarenheter i detta ämne?

Mejla vår reporter Marcus Noterius och berätta.

Så känner du dig säkrare

Marcus Noterius