För tidigt född bebis dog efter taxifärd

Föräldrarna protesterade förgäves

NYHETER

GÖTEBORG

Ett för tidigt fött barn kördes i taxi från Östra sjukhuset till Mölndals sjukhus.

Trots att föräldrarna protesterade. Barnet dog fyra dagar senare.

Bebisen föddes i 32:a veckan, i november förra året. När det två dygn efteråt var friskt, beslöt överläkaren på Östras neonatalklinik att det skulle flyttas till Mölndals sjukhus. I taxi, avslöjar Göteborgs-Posten.

Mamman som var mycket tagen efter den tidiga förlossningen sa att barnet inte fick flyttas. Barnets pappa var utomlands och hade på telefon berättat att en flytt gjorde honom orolig. Men trots att båda föräldrarna motsatte sig transporten, genomfördes den - utan mamman.

Först efter flera timmar flyttades modern efter. Då hade barnet fått tilltagande feber och kramper. Beslut fattades att barnet skulle tillbaka till Östra sjukhuset. Efter fyra dagar dog barnet.

Föräldrarna har anmält fallet

Föräldrarna har anmält fallet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. De anser att ett för tidigt fött barn ska transporteras på ett så sterilt sätt som möjligt, vilket innebär i transportkuvös med en ambulans. I stället lindades det in i några filtar och kördes i taxi.

Aftonbladet har frågat Ragnar Olegård, verksamhetschef för nyföddhetsvården i Göteborgsområde säger:

- Vi fördelar vården av nyfödda genom att överföra från Östra sjukhuset till Mölndals sjukhus, förutsatt att barnen inte befinner sig i en intensivvårdssituation. Vi är tvungna eftersom man har beslutat att fördela resurserna på det sättet.

I taxi?

- Det förekommer och det är då frågan om sjukhusets egen transportorganisation. Det är inte fråga om vanlig taxi.

Så det är inte taxibilar som övriga tider går i vanlig trafik och tar upp människor och djur?

- Nej. nej. Ja, det vet jag inte, men det är alltså en taxi som hyrs av sjukhuset.

Men som övriga tider går i vanlig trafik?

- Ja, det kan tänkas.

Men vems ord väger enligt bestämmelserna tyngst, barnets mor eller läkarens?

- I och för sig finns det ett fritt val av sjukhus, å andra sidan är det en fråga om platssituationen.

Lars Söderberg

ARTIKELN HANDLAR OM