54 kommuner försäkrar inte sina skolelever

Grundskoleelever försäkrade bara under skoltiden

NYHETER

Var femte svensk kommun väljer att försäkra sina grundskoleelever enbart under skoltid.

Därför är många elever oförsäkrade under sportloven.

Stockholm, Malmö och flera andra befolkningstäta kommuner finns bland de 54 kommuner som valt den billigare försäkringen.

Foto: MATTIAS CARLSSON
Oförsäkrade under fritiden Stockholm, Malmö och flera andra befolkningstäta kommuner finns bland de 54 kommuner som valt en billigare försäkring där grundskoleeleverna bara är försäkrade under skoltid.

Göteborg hörde länge hemma bland dem som tillämpar samma modell. Men kommunledningen tänkte om efter diskoteksbranden hösten 1998.

"Många saknade försäkring"

- Man upptäckte ju att en väldigt stor del av dem som skadades på olika sätt saknade försäkring, säger Björn Sporrong, produktchef och ansvarig för skolförsäkringar på Trygg-Hansa.

Stockholm, däremot, håller fast vid sin linje.

"En droppe i Atlanten"

- Vad barnen gör på fritiden är inte skolans ansvar. Det är föräldrarnas ansvar. Jag står fast även om det är impopulärt, säger Jan Björklund, skolborgarråd (fp).

" Så det är inte en kostnadsfråga?

- Nej, i skolans budget är detta en droppe i Atlanten. Frågan är uppe en gång om året och vi är mycket noga med att informera föräldrarna.

Trygg-Hansa, som står för försäkringsskyddet i ett tjugotal kommuner, har tagit fram en rapport om det kommunala försäkringsskyddet för grundskoleelever, årskurs 1-9.

235 av landets 289 kommuner har tecknat heltidsskydd.

54 kommuner har valt att enbart försäkra under skoltid.

Försäkringarna avgör vilken typ av ersättning som utgår vid skada eller invaliditet.

De täcker också allt från skador på kläder och glasögon till tandskador och dödsfall.

En elev kostar 25 - 30 kronor per år

Att försäkra en elev under skoltid kostar kommunerna cirka 25 - 30 kronor per år.

Handlar det om heltid blir priset minst det dubbla, 50 - 60 kronor.

Under sportlovsveckorna kommer ett stort antal elever att vara oförsäkrade om föräldrarna inte valt tilläggsförsäkring. I en familjs gruppförsäkring kostar detta cirka 50 kr/mån oavsett antal barn.

Ingen vet hur många som valt detta skydd.

" Brister det i föräldramedvetenhet här?

- Medvetenheten har ökat, men det gäller främst de mindre barnen. För barn i de lägre tonåren, elever i grundskolan, är medvetenheten sämre, säger Björn Sporrong.

Här är kommunerna som inte försäkrar:

Leif-Åke Josefsson