Rädda kvinnor i Hjällbo eskorteras

Hyresgäster anlitas till gratistjänsten

NYHETER

I Göteborgsförorten Hjällbo följer trygghetsvärdar otrygga kvinnor till gympapasset eller bussen.

- Det är oftast kvinnor mellan 20 och 40 år som ringer oss för att kunna känna sig trygga på vägen, säger Laura Melo, en av åtta värdar.

I stökiga Hjällbo har kriminaliteten sjunkit med 30 procent sedan 1998. Då började kommunala bostadsföretaget Hjällbo Bostaden anlita hyresgäster som följer folk från eller till hemmet, så kallade trygghetsvärdar. Antingen det handlar om teatern, gymmet eller bussen kommer de inom 20 minuter från påringning mellan 16.30 till 02.00 på natten. Tjänsten är gratis.

I Hjällbo finns 80 olika nationaliteter. För att i någon mån representera befolkningen kommer trygghetsvärdarna från åtta olika länder och talar totalt 15 språk.

Annika Sohlander