USA överväger angripa Irak

USA-regeringens hållning till Irak utreds

NYHETER

Den amerikanska regeringen gör en omfattande utvärdering av sin politik gentemot Irak. Det kan leda till ett beslut om ett militärt angrepp, skriver Los Angeles Times på söndagen.

När vicepresident Richard Cheney gör en rundresa i Mellanöstern i mars skall besluten vara fattade, så att han kan förbereda arabländernas ledare, uppgav tidningen med källor inom administrationen.

Två förutsättningar finns för diskussionerna:

För det första måste problemet Irak lösas en gång för alla och inte bara administreras på obestämd tid som under föregående president, Bill Clinton.

För det andra står USA berett att överskrida de gränser som sätts av den internationella opinionen och FN-resolutionerna för elva år sedan som gav klartecken för krig mot Irak.

Tre grundläggande möjligheter att agera har utkristalliserats:

-En diplomatisk väg genom FN som skulle förmås att anta nya resolutioner och sedan pressa Irak att godkänna vapeninspektörer.

-En militär väg med omfattande flygangrepp och med förhoppningen att delar av Saddams armé kan förmås att desertera.

-En kampanj för att få Iraks grannländer och det internationella samfundet att driva konflikter med Irak.

Att frågan är aktuell märks också i söndagens nummer av den israeliska tidningen Haaretz, som uppger att Israel vid premiärminister Ariel Sharons besök i Washington, som avslutades på söndagen, fick löfte om en förvarning såvida USA skulle inleda ett angrepp mot Irak.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM