Att förbjuda åldersdiskriminering skulle kosta miljarder

NYHETER

Förstår riksdagen vad den gett sig in på?

Om åldersdiskriminering ska förbjudas på krogen bör den i logikens namn vara förbjuden även på andra ställen. Det är ett mångmiljardbeslut.

Vi utgår från att en majoritet av riksdagens ledamöter inte är populister. Vi utgår från att de verkligen tycker att jämnåriga tjejer och killar ska kunna gå på samma krog och inte bara är ute efter lättköpta poäng.

I så fall kommer det att i höst under den allmänna motionstiden läggas åtminstone 175 förslag till riksdagen om att förbjuda åldersdiskriminering. Men eftersom jag är en misstänksam typ vill jag först se svart på vitt.

Jämställdhetslagen är till för att motverka könsdiskriminering i arbetslivet. Kränkta manliga kroggäster har inget att hämta.

Lagen mot etnisk diskriminering förbjuder särbehandling på grund av ras, hudfärg, tro, nationellt eller etniskt ursprung. Den går alltså inte heller att använda.

Vill man förbjuda krogkrav på att killar ska vara 23 medan tjejerna kan vara 21 krävs alltså en helt ny lag. Att begränsa den till att enbart gälla landets 450 dans- och nöjesrestauranger är givetvis fullt möjligt. Men skulle inte det verka ganska löjligt?

Åldersdiskriminering på krogen - nix. Åldersdiskriminering på alla andra ställen - yes.

Det en majoritet i riksdagen tänker sig, om de inte är populister, är alltså ett allmänt formulerat förbud mot att särbehandla människor på grund av ålder. Och då far kostnaderna i väg.

Kvinnor som pensionssparar ska i fortsättningen få lika mycket tillbaka på insatta premier som män. Inte mindre eftersom de förväntas bli äldre. Den allmänna förskola som införs nästa år kan inte gälla bara 4- och 5-åringar. I så fall åldersdiskrimeras landets samtliga 3-åringar. Och när ska en arbetsgivare kunna anställa en 23-åring i stället för en 63-åring? Praktiskt taget aldrig.

SHR är ett arbetsgivarförbund som organiserar företag som står för 75 procent av omsättningen i krog- och hotellbranschen. Enligt deras etiska regler "bör" eventuella åldersgränser vara könsneutrala. Räcker inte det, riksdagen?

Lena Mellin