Riksdagsmajoritet säger ja till förbud mot åldersgränser

”Hon 18, han 21” – snart ett minne blott

NYHETER

Entréskyltar som ”Hon 18, han 21” är snart ett minne blott.

Aftonbladet kan i dag avslöja att en riksdagsmajorietet är för att förbjuda olika åldersgränser för killar och tjejer på krogen.

I Ungt val:s stora Sifoundersökning framgår att 63 procent av Sveriges ungdomar tycker att det är extremt eller mycket viktigt att åldersgränsen på krogen är densamma för killar och tjejer.

Aftonbladet ställde samtliga riksdagsledamöter mot väggen och krävde svar på frågan: ”Ska olika åldersgränser för killar och tjejer på krogen förbjudas?”

209 av 349 ledamöter svarade via mejl eller telefon. Av dem sa 148, det vill säga 71 procent, ”ja”.

Socialdemokraterna kom en dag senare med ett gemensamt svar från hela riksdagsgruppen – de säger ja. Även moderaterna presenterade ett svar för hela partiet – de säger nej.

Om samtliga ledamöter i de två partierna skulle svara enligt respektive partilinje blir det en klar riksdagsmajoritet för förbud – 207 ledamöter säger ja.

”En urmodig inställning”

– Det är en väldigt förlegad och könsrollsbefästande inställning från krogägarna. Det finns inga skäl för sådan särbehandling, det känns urmodigt, säger Britt Bohlin, socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

När Aftonbladet/Ungt val ställde samma fråga till socialdemokraterna sent i höstas blev svaret att könsdiskriminerande åldersgränser bör försvinna genom självsanering i branschen. Nu har partiet svängt och tar ställning för att införa förbud.

I uttalandet från riksdagsgruppen heter det: ”Vi vill förbjuda olika åldersgränser. Det är djupt diskriminerande.”

Också inom centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet finns en klar majoritet för att införa ett förbud, medan folkpartiet och kristdemokraterna är splittrade.

Endast moderaterna är mot ett förbud.

– Det är oerhört stötande för oss killar att det är olika åldrar som gäller, men det är upp till näringsidkarna att styra vem de vill ska komma in, säger Fredrik Reinfeldt, partiets talesman i lagfrågor.

Ett förbud skulle lägga för stora restriktioner på privat verksamhet, menar han. Det skulle också bli svårt att upprätthålla.

”Tillräckligt många regler”

– Det finns en övertro på hur pricksäker lagstiftningen är. Om åldersgränsen blir samma för killar och tjejer är det troligt att krogarna ändå bara släpper in tjejer, säger Reinfeldt.

Britt Bohlin (s) tycker inte att ett förbud skulle innebära för stora ingrepp.

– Vi har redan i dag väldigt många regler som styr krogbranschen. Allt ska inte vara upp till den enskilda ägaren att bestämma, det här måste vi bestämma gemensamt, säger Bohlin.

Det råder oklarhet i exakt hur ett förbud skulle kunna se ut i praktiken. Lagstiftning mot könsdiskriminering finns redan på arbetsmarknaden, men den gäller inte krogkön.

– Eftersom det här i första hand gäller restauranger kan man tänka sig att koppla det till utskänkningstillståndet. På så sätt blir det inget brott att ha olika åldersgränser, men har man det ryker tillståndet, säger Roger Petersson som arbetar med lagstiftningsfrågor på justitiedepartementet.

Tobias Brandel, Joachim Kerpner