Vattenläcka stoppade trafik på E18 i Västerås

30 000 liter varmt vatten sprutade ut på vägen

NYHETER

VÄSTERÅS

En läcka i fjärrvärmesystemet orsakade trafikstopp i Västerås på måndagen.

Upp emot 3 000 kubikmeter varmt vatten sprutade ut på E 18 i de centrala delarna av staden.

Läckan upptäcktes strax efter midnatt natten till måndagen och på vissa platser stod vattnet meterdjupt på vägbanan under natten.

Det var en tätning som omger fjärrvärmeledningarna som hade lossnat och ytvatten hade därför droppat ner på ledningarna som rostat.

- Det har blivit ett uppfläkt hål i stålröret på ungefär tre kvadratdecimeter, säger Björn Johansson, chef för affärsområdet värme på Mälarenergi.

Ledningarna är byggda 1960 och Mälarenergi har sedan tidigare upprättat en femårsplan för att byta ut visst föråldrat material. Detta har ännu inte skett på de fem platser där ledningarna korsar E 18.

Trafiken omdirigerades till ringvägen runt Västerås och trafikstockning registrerades på flera ställen.

Ett körfält i varje riktning

Under natten fasade man för att vägen kunde rasa av underminering, men Vägverket fastslog senare att det inte fanns någon risk för detta och ett körfält i vardera riktning öppnades för trafik strax efter lunchtid.

Enligt polisens länskommunikationscentral kan det ta flera dagar innan vägen på den cirka 1,5 kilometer långa sträckan helt kan öppnas för trafik igen.

Två bostadsområden med tusentals boende förlorade sin värme när Mälarenergi stängde av leveranserna. På förmiddagen hade alla fastigheter utom tre fått tillbaka värmen via andra ledningar.

Totalt var det mellan 2 000 och 3 000 kubikmeter vatten som strömmade ut på E 18, att jämföra med de 50 000 kubikmeter vatten som finns i hela fjärrvärmesystemet i Västerås.

TT