Putin och Bush i bråk om Saddam

Ryssland varnar USA för att angripa Irak

1 av 2
NYHETER

Ett bråk har blossat upp mellan Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president George Bush.

Och mitt emellan står: Saddam Hussein.

Som aftonbladet.se berättade på söndagen överväger USA att sätta in militära åtgärder mot Irak.

Anledningen är bland annat Saddam Husseins ovilja att låta FN:s vapeninspektörer undersöka landets förehavanden.

Och nu kastar sig Ryssland in i konflikten, enligt nätsajten Yahoo News.

Presidenten Vladimir Putin varnar Bush för att med militära medel attackera Irak.

Inte som Afghanistan

I en intervju i dagens upplaga av Wall Street Journal säger Putin att man inte kan jämföra situationen i Afghanistan - där USA genomfört militära angrepp - med Persiska viken.

Putin betonar i intervjun vikten av att de vänliga banden mellan de båda supermakterna USA och Ryssland kvarstår.

- Hela världssituationen påverkas av förhållandet mellan oss och USA, säger Putin.

Vladimir Putin och George W Bush har kommit varandra mycket nära under Bush ett år långa tid vid makten i Vita huset.

Bjöds till ranchen

De har träffats vid flera tillfällen och vid Putins senaste besök i USA bjöd Bush till och med ner den ryske presidenten till ranchen i Texas för samtal under lite mer ”avkopplade former”.

Putin var också den första världsledaren att sända kondoleanser till Bush efter terrordåden den 11 september förra året.

Därefter har han stött USA:s kamp mot terrorismen till 100 procent.

Men i fallet Irak är läget litet annorlunda.

Gemensam lösning måste fram

Ryssland är Iraks närmast allierade i FN:s säkerhetsråd och makthavarna i Moskva har frekvent försökt att få bort FN:s vapensanktioner mot Irak efter deras invasionen av Kuwait 1990.

Putin medgav i intervjun att det fortfarande finns vissa problem med Irak, men att dessa inte kan lösas av ett enda land.

Det måste göras i samförstånd mellan flera olika aktörer, enligt Putin.

Marcus Noterius

ARTIKELN HANDLAR OM