Bara var tredje på SOS Alarm utbildad

Endast 195 av 570 larmoperatörer har sjukvårdsutbildning

NYHETER

Larmoperatörernas bedömning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Nu visar en färsk rapport att bara var tredje operatör har någon form av sjukvårdsutbildning.

- Naturligtvis är det för få, säger byrådirektör Louise Stensnäs på Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens enkät till knappt 200 tjänstemän, politiker och läkare svarar sju av tio att larmoperatörer som avgör om en ambulans ska skickas ut bör vara sjuksköterskor.

När man ringer 112 är det larmoperatören som avgör vilken prioritet larmet har.

Bedömningen där kan alltså vara skillnaden mellan liv och död för den som snabbt behöver komma under läkarvård.

I dag är ungefär 35 av totalt 570 larmoperatörer sjuksköterskor, 140 undersköterskor och ett 20-tal ambulanssjukvårdare.

Louise Stensnäs håller med om att andelen larmoperatörer som har sjuksköterskeutbildning är för låg.

- Det är nog en allmän uppfattning, säger hon till aftonbladet.se.

Utifrån enkäten drar Socialstyrelsen slutsatsen att på sikt vore det bra om den medicinska kompetensen hos SOS Alarm höjdes.

Men det är inget krav från deras sida.

Varför inte då?

- Med tanke på den sjuksköterskebrist som råder så går det inte att ställa det kravet. Sedan har vi inte heller gjort undersökningen ur en medicinsk synvinkel.

Louise Stensnäs tillägger:

- Men de indikationer vi fått tyder på att landstingen själva börjat ställa det kravet i sin upphandling.

Behov av information

Rapporten tar också upp en del felbedömningar som har gjorts hos SOS Alarm.

Genomgången är långtifrån heltäckande, men tyder på att ett ganska vanligt skäl till felbedömningar är att larmoperatören inte får eller kan prata med den sjuka själv, utan får uppgifterna i andra hand.

Socialstyrelsen tror att bättre information till allmänheten om vad som händer när man ringer 112 skulle göra jobbet lättare för larmoperatörerna.

Till exempel får den som ringer ofta svara på ganska många frågor och operatören vill om möjligt prata direkt med den sjuka.

Marcus Noterius, TT