Pensionärer ute på hal is

Testerna ska stoppa halkolyckorna

1 av 2
Bakvikt Försökspersonerna har erbjudits hjälmar men har tackat nej. Och de var inte rädda, utan glada över att kunna hjälpa till, berättar Glenn Lundborg, som står bakom undersökningen.
NYHETER

För många äldre betyder snöfall och isgator att de inte vågar ge sig ut av rädsla för att halka.

Men i Luleå traskar några pensionärer runt på en isbana - helt frivilligt.

Varje år skadas 100 000 fotgängare i Norden i halkolyckor. Skadorna är allt från blåmärken till huvudskador som leder till döden.

Olyckorna och det lidande de medför har intresserat trafikforskaren Glenn Lundborg. Så han har försökt ta reda på hur fotgängare ska känna sig säkrare utomhus under vintern.

Många anmälde sitt intresse

Efter att Glenn Lundborg skickat brev till slumpmässigt utvalda Lulebor anmälde många sitt intresse att hjälpa honom.

Alla var i 65-årsåldern

Ett tiotal av dem, alla i 65-årsåldern, har därför gett sig ut på hal is med olika halkskydd på fötterna.

De fick gå framåt på isen, tvärstanna, vända, gå baklänges och sedan promenera i rask takt, som om de skulle hinna över ett övergångsställe.

- Vi var imponerade. Människor från andra länder som diskuterar våra metoder är förundrade över att vi fick människor att ge sig ut på hal is utan några som helst skyddsåtgärder.

Försökspersonerna har erbjudits hjälmar men har tackat nej.

Och de var inte rädda, utan glada över att kunna hjälpa till, enligt Glenn Lundborg.

- Men det fanns de som har halkat till och nästan åkt skridskor med skydden. Jag var på väg att rusa fram ett par gånger från där jag stod bakom videokameran för att ta emot dem när de höll på att ramla.

Ingen har skadat sig - hittills

Ta i trä, men hittills har ingen försöksperson skadat sig.

Glenn Lundborg har inte tillgång till sjukhusstatistik och vet inte ifall hans forskning har betytt att folk halkar mindre.

Värt att tänka på när du väljer halkskydd

Lena Olsson