Personalen på dagis vet oftast inget om hiv

NYHETER

Okunskapen om hivbarnen är total.

Men dagispersonalen måste ta emot dem.

– Reaktionen blir ofta: ”Men ungen ser ju helt normal ut.”

I Sverige finns ett 50-tal kända fall av barn och ungdomar med hiv. De som är över 15 har ofta smittats genom oskyddat sex. De yngre är oftast smittade av mamman vid födseln.

Hivbarnen skulle kunna leva som andra barn med kroniska sjukdomar och få sympati och stöd. Men samhällets rädsla gör att sjukdomen hålls hemlig. Även för barnet självt. Det är bara närmast berörd personal på barnets daghem som måste veta. Det händer att personal vägrar ta emot smittade barn. Kommunala daghem måste dock ta emot barn med särskilda behov.

– De dagisanställda som vägrar får byta arbetsplats. Men de flesta ser det som ett viktigt uppdrag, säger kurator Christina Ralsgård på Huddinge universitetssjukhus i Stockholm.

Hon kontaktar först daghemschefen. Barnet får sedan vara på daghemmet en dag innan fler ur personalgruppen informeras.

– De blir ofta förvånade över hur normala barnen ser ut.

De andra barnens föräldrar informeras inte. Riskerna är minimala: endast om två barns blod blandas kan smittan föras över.

Isoleras och pekas ut, menar kritiker

I Göteborg har barnen hittills placerats hos särskilda dagmammor. I sexårsverksamheten får de sedan en personlig assistent. Kritiker anser att barnet först isoleras och därefter indirekt pekas ut i skolan.

Smittskyddsläkare Karin Stenqvist i Västra Götaland arbetar nu fram nya riktlinjer för att hivbarn ska kunna vara på vanliga daghem. I skolan skulle hon helst informera all personal, för att minska ryktesspridning. I dag behöver bara skolsköterskan känna till smittan.

– Hiv skamförklaras genom att hemlighållas. Alla föräldrar borde veta att det finns hivbarn i kommunen – utan att få veta vilka barnen är.

Caroline Houghner, Ylva Bergman

ARTIKELN HANDLAR OM