Kunden har alltid rätt – utom i trafiken

P-vaktens ord väger tyngre än ditt

NYHETER

Hävdar p-vakten att du saknar parkeringsbiljett? Då är det så - oavsett vad du säger.

Högsta domstolen har nu slagit fast att det är parkeringsvaktens ord som gäller.

Foto: andreas hillergren
P-vaktens ord väger tyngre än ditt – om du inte har ett vittne. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

För första gången har Högsta domstolen, HD, prövat frågan om bevisbördan i ett parkeringsärende.

HD:s beslut är ett prejudikat som alla tings- och hovrätter måste följa i största mån om det inte finns väldigt starka bevis för motsatsen.

Svenska Dagbladet återger fallet som prövats i HD. En bilist i Lund hävdade att han hade köpt en parkeringsbiljett. P-vakten noterade "ej biljett" och gav mannen böter.

Fallet drevs vidare till hovrätten som valde att tro på mannens ord. För att bilisten ska få rätt krävs nu att han eller hon har ett vittne som kan styrka att p-biljetten legat väl synlig under hela parkeringstiden, annars gäller p-vaktens ord.

Fredrik Engström

ARTIKELN HANDLAR OM