Större risk få ätstörningar i överklassen

Rika kvinnor missnöjda med sina kroppar

NYHETER

Rika kvinnor är oftare missnöjda med sina kroppar.

Missnöjet leder ofta till någon form av ätstörningar.

Kroppsuppfattningen försämras ju mer välbärgat bostadsområdet är och leder ofta till någon form av ätstörningar, speciellt bulimi eller hetsätning.

- Kvinnor som får anorexi och bulimi har ofta en bräcklig självtillit och en negativ bild av sig själv, säger Anna-Maria af Sandeberg, överläkare på ätstörningskliniken i Umeå.

Kvinnor som bor i höginkomstområden

Psykiatriforskare har visat att bland normalviktiga kvinnor som bor i höginkomstområden är mer än 70 procent missnöjda med sin kropp, enligt Journal of Epidemiology and Community Health. I rapporten studerades 895 kanadensiska kvinnor i åldrarna 25 till 56 år.

- Det har alltid sagts att ätstörningar har varit vanligare inom överklassen. Det finns en hel del kulturella orsaker till att ett smalt kroppsideal hyllas. Att vara vacker blir synonymt med att vara smal, säger professor Janet Treasure i London.

”Mer av ett samhällsproblem”

Enligt Anna-Maria af Sandeberg är dock ätstörningar mindre av ett klassproblem och mer av ett samhällsproblem.

Många som haft anorexi, självsvält, får senare bulimi, hetsätning.

- Ätstörningar handlar aldrig bara om kulturer utan även om det kroppsfixerade idealet. Det är en kombination av självbilden och vad man har varit med om tidigare i livet, säger Anna-Maria af Sandeberg.

Annika Sohlander