Rädda Barnen: Beslutet är obegripligt

NYHETER

Lagen säger att synnerligen allvarliga handikapp ska ge uppehållstillstånd. Dessutom ska barn bedömas generöst.

Ändå får inte Nadina stanna i Sverige.

– Obegripligt, säger Rädda Barnens ordförande Annika Åhnberg.

Migrationsverket avslog Nadinas asylansökan 4 oktober förra året. Hon överklagade till Utlänningsnämnden som meddelade samma beslut 17 januari.

I beslutet deltog ordföranden Carl Otto Schéle och de politiskt tillsatta ledamöterna Sven Lionell (s) och Pradip Datta (v).

– Det var inget lätt avgörande. Men vi var alla tre överens om att flickan inte hade tillräckliga skäl, säger Carl Otto Schéle.

Utlänningslagen säger att en asylsökande kan få stanna av humanitära skäl. Vad som avses med humanitära skäl anges i riktlinjer från regeringen. Där finns flera formuleringar som tycks vara till Nadinas fördel.

Handikapp av ”synnerligen allvarlig art” kan berättiga till uppehållstillstånd.

Det kan finnas skäl att bedöma barn något mer generöst. Det kan gälla när sjukdomen eller handikappet på ett livsavgörande sätt skulle påverka barnets utveckling vid ett återsändande.

De humanitära skälen bör kunna vara av ”något mindre allvar och tyngd” när barn berörs.

Men Utlänningsnämnden tog fasta på andra formuleringar.

– Hon lider inte av någon livshotande sjukdom. Dessutom ansåg vi inte att hennes handikapp är synnerligen allvarligt, säger Carl Otto Schéle.

Den förre jordbruksministern Annika Åhnberg är ordförande i Rädda Barnen. Hon underkänner Schéles resonemang.

”Utgått från sina egna principer”

– Om formuleringarna om barnets bästa ska betyda något borde de tillämpas här. Jag har väldigt svårt att förstå hur Nadina kan utvisas.

Annika Åhnberg påpekar att Sverige undertecknat FN:s barnkonvention och därmed har åtagit sig att utgå från barnets bästa.

– Men det verkar i det här fallet som om Utlänningsnämnden utgått från egna principer.

I fredags skickade Nadinas juridiska ombud in en ny ansökan till Utlänningsnämnden.

Den har ännu inte behandlats – men chanserna att den beviljas är små.

Samma dag avslogs nämligen Nadinas begäran att utvisningen ska skjutas upp, så kallad inhibition.

Beslutet fattades av Olof Carlstedt, som är en av nämndens ordförande:

– En inhibitionsbegäran ska bara bifallas om det är sannolikt att uppehållstillstånd meddelas. Migrationsverket avslog Nadinas asylansökan 4 oktober förra året. Hon överklagade till Utlänningsnämnden som meddelade samma beslut 17 januari.

I beslutet deltog ordföranden Carl Otto Schéle och de politiskt tillsatta ledamöterna Sven Lionell (s) och Pradip Datta (v).

– Det var inget lätt avgörande. Men vi var alla tre överens om att flickan inte hade tillräckliga skäl, säger Carl Otto Schéle.

Utlänningslagen säger att en asylsökande kan få stanna av humanitära skäl. Vad som avses med humanitära skäl anges i riktlinjer från regeringen. Där finns flera formuleringar som tycks vara till Nadinas fördel.

Handikapp av ”synnerligen allvarlig art” kan berättiga till uppehållstillstånd.

Det kan finnas skäl att bedöma barn något mer generöst. Det kan gälla när sjukdomen eller handikappet på ett livsavgörande sätt skulle påverka barnets utveckling vid ett återsändande.

De humanitära skälen bör kunna vara av ”något mindre allvar och tyngd” när barn berörs.

Men Utlänningsnämnden tog fasta på andra formuleringar.

– Hon lider inte av någon livshotande sjukdom. Dessutom ansåg vi inte att hennes handikapp är synnerligen allvarligt, säger Carl Otto Schéle.

Den förre jordbruksministern Annika Åhnberg är ordförande i Rädda Barnen. Hon underkänner Schéles resonemang.

”Utgått från sina egna principer”

– Om formuleringarna om barnets bästa ska betyda något borde de tillämpas här. Jag har väldigt svårt att förstå hur Nadina kan utvisas.

Annika Åhnberg påpekar att Sverige undertecknat FN:s barnkonvention och därmed har åtagit sig att utgå från barnets bästa.

– Men det verkar i det här fallet som om Utlänningsnämnden utgått från egna principer.

I fredags skickade Nadinas juridiska ombud in en ny ansökan till Utlänningsnämnden.

Den har ännu inte behandlats – men chanserna att den beviljas är små.

Samma dag avslogs nämligen Nadinas begäran att utvisningen ska skjutas upp, så kallad inhibition.

Beslutet fattades av Olof Carlstedt, som är en av nämndens ordförande:

– En inhibitionsbegäran ska bara bifallas om det är sannolikt att uppehållstillstånd meddelas.

Hans Österman