Elva människor smittas varje minut

Snabbast sprids hiv i Östeuropa

NYHETER

Över fem miljoner nya hivfall har upptäckts runt jordklotet bara det senaste året.

Snabbast är spridningen i Östeuropa.

Varje minut smittas elva människor av hiv. Av dem är hälften mellan 15 och 24 år. Totalt lever runt 40 miljoner människor med sjukdomen.

De allra flesta finns i Afrika. I vissa länder är tre av tio gravida kvinnor hiv-smittade. I brist på mediciner avlider ofta föräldrarna tidigt.

Runt 13 miljoner afrikanska barn beräknas i dag vara föräldralösa. Många av dem är själva smittade från födseln.

I de värst drabbade länderna kommer en tredjedel av dagens 15-åringar att dö i aids.

Ändå har Östeuropa snabbast spridning av hiv. Ökningstakten överträffar allt man tidigare sett.

En fjärdedel av alla smittade i regionen fick smittan under förra året. I Ryssland har hivfallen femtonfaldigats på bara tre år. I Estland fanns tolv kända fall 1999, nu är de över tusen. Många är narkomaner som delat spruta med varann.

Även i Sverige anses den snabbaste smittspridningen ske bland intravenösa missbrukare.

Störst är dock fortfarande gruppen hiv-positiva män och kvinnor som smittar varandra sexuellt. De flesta får smittan utomlands, framför allt i Syd-ostasien och Medelhavsländerna.

I Grekland är exempelvis hiv dubbelt så vanligt som i Sverige. I Spanien sju gånger så vanligt och i Portugal finns nio gånger fler smittade.

Caroline Hougner, Ylva Bergman