"Malin Svensson - du har fel"

Mats Hulths reaktion på CUF:s replik

NYHETER

Malin Svensson, Förbundsordförande i CUF, skriver i en replik på mitt debattinlägg i Aftonbladet om restaurangbranschens syn på åldersgränser på krogen, att jag försvarar beteendet att neka en artonårig kille inträde på krogen men släppa in dennes jämnåriga tjej. Detta är fel. Jag råder därför Malin Svensson att läsa min artikel än en gång.

Jag skriver där nämligen bl a att bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares (SHR) utgångspunkt är att man ska tillämpa samma regler oavsett kön, dvs det bör vara samma åldersgräns för tjejer och killar. SHR rekommenderar därför sina medlemsföretag att ha samma åldersgränser för båda könen.

Skälen till att krogarna tillämpar åldersgränser överhuvudtaget har jag redogjort utförligt för i min ovannämnda debattartikel, varför jag hänvisar Malin Svensson och alla andra läsare till denna.

Mats Hulth (VD Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR)