Milosevic till angrepp mot rätten

”FN-tribunalen saknar laglig grund”

NYHETER

HAAG

Uppenbart stridslysten och aggressiv uttalade sig Slobodan Milosevic i går för första gången under FN-tribunalen i Haag.

- Tribunalen saknar laglig grund och gripandet av mig var illegalt enligt alla nationella och internationella lagar.

Mannen som kallats Balkans slaktare är mån om att visa att han är obruten efter ett drygt halvår i fängelse.

Jugoslaviens förre president är åtalad för folkmord och brott mot mänskligheten under krigen i Kosovo, Kroatien och Bosnien.

När han för första gången fick möjligheten att försvara sig riktade han ett generalangrepp mot rätten och åklagarsidan.

Med bister min och tydlig röst underkände han FN-tribunalen och underströk gestikulerande på vilka punkter han anser att rättegången saknar laglig grund.

Gestikulerade med bister min

- Jag har ställt flera frågor till er om vilka internationella dokument som ger er rätten att ställa mig inför rätta, men inte fått svar.

Och han fortsatte:

- Åklagarsidan har organiserat en massmedial kampanj mot mig. De har i förväg rannsakat och dömt mig i media.

Slobodan Milosevic avbröts av rättens ordförande Richard George May.

- Vi har hört detta tidigare. Jag vill påpeka att er möjlighet att uttala er gäller åtalspunkterna och inte tribunalens legalitet.

Först i dag får vi höra Slobodan Milosevic försvarstal, ett tal som han med all sannolikhet förberett noga och som han väntas göra till ett politiskt försvarstal för serberna.

Biträdande åklagaren Dirk Rynefeld gick i går igenom de kända krigsförbrytelser som serberna begick i Kosovo våren 1999.

Plan för etnisk rensning

Det är en enda lång berättelse om summariska avrättningar av civila, systematiska våldtäkter, folkfördrivning och förstörelse av hem och moskéer.

- Allt ingick i planen på etnisk rensning. Morden och våldtäkterna var avsedda att skrämma kosovoalbanerna på flykt.

Enbart i Kosovo mördades runt 900 människor och 800 000 fördrevs från sina hem under våren 1999.

Per-Ola Ohlsson