Smittade fick sparken när de berättade

De flesta arbetsplatser negativa till hiv-positiva

NYHETER

Att vara öppen om sin hiv-infektion är inte lätt.

En enkätundersökning visar att de smittade som berättat om sin sjukdom riskerar att bli överbeskyddade och ibland uppsagda.

De flesta arbetsplatser ser negativt på hivsmittade enligt studien som RFHP, Riksförbundet för hivpositiva, gjorde år 2000.

Flera berättar att de blivit uppsagda eller omplacerade. Andra har fått sluta för att chefen oroade sig för att kunderna skulle försvinna. Ett fåtal har även trakasserats för sin sjukdom.

Många tyckte kollegornas beteende förändrades. De blev alltför respektfulla eller överbeskyddande och vågade inte belasta personen med arbete. Man kände också att arbetsgivaren inte ”satsade på en” vad gällde karriären.

Men attityderna håller på att förändras menar RFHP.

De som smittas av hiv i dag blir inte längre pensionerade. De flesta sjukskriver sig en kortare period, men går sedan tillbaka till arbetet.

Arbetsgivaren har sällan behövt anställa en ersättare.

Rädslan får

många att tveka

Värre är det för de långtidssjukskrivna eller pensionerade som blivit bra med de nya medicinerna och gärna vill börja arbeta igen. Rädslan för omgivningens reaktioner får många att tveka. Vad ska man säga att man gjort i alla år?

Flera projekt har nu påbörjats för att hjälpa hiv-positiva tillbaka till arbetslivet.

– Jag tror många skulle vinna på att vara öppna om sjukdomen. Det skulle bli mindre tabu, menar Hans Nilsson, projektledare för studien.

Han har själv berättat om smittan på dataföretaget där han arbetar och mötts av positiva reaktioner.

Caroline Hougner, Ylva Bergman