Oenighet kring Systemets åldersgräns

Moderaterna mest positiva till inköp vid 18 år

NYHETER

Systembolagets åldersgräns på 20 år är bra, anser en majoritet av riksdagsledamöterna.

Men så många som 37 procent är för en sänkning till 18 år. I samtliga partier finns ledamöter som vill sänka åldersgränsen.

Det visar Aftonbladets undersökning.

Kristdemokraten Caroline Hagström är en av riksdagsledamöterna som vill sänka åldersgränsen:

- Jag efterlyser en harmonisering av begreppet myndig. Det kan inte vara rimligt att man som 18-åring ska kunna gå på krogen och dricka nästan hur mycket sprit som helst, men inte vid samma ålder kunna köpa sig och till exempel sin fru en flaska vin att dela på en lördagkväll till en god bit mat.

Stig Eriksson (v) är också för en sänkning:

- Av många anledningar. Inte minst för att man är myndig, och för att man kan dricka sprit på krogen som 18-åring. Möjligtvis leder en sänkning också till mindre hembränt.

Kort efter att Aftonbladets fråga gått ut via e-mail till samtliga riksdagsledamöter kom både moderaterna och socialdemokraterna in med svar som redovisade partiernas ståndpunkt. Moderaterna är för en sänkning av åldersgränsen, socialdemokraterna är mot en sänkning.

Men inte alla skulle rösta enligt partilinjerna. Socialdemokraten Hillevi Larsson vill ha sänkt åldersgräns på Systemet:

- När man är 18 år får man rösta, gifta sig, lära sig att döda någon i militärtjänsten och verkligen döda någon i krig. Dessa saker är av högre dignitet och kräver minst lika stor mognad som att själv handla ut på Systemet.

Motivet för moderaternas ja till sänkning är följande:

"Det saknar all logik att trots att myndighetsåldern är 18 år så har en ung person inte rätt at köpa alkohol på Systembolaget AB förrän vid 20 års ålder. Det medför att unga människor har svårt att ta lagstiftningen på allvar."

Vänsterpartisten Berit Jóhannesson företräder en vanlig ståndpunkt bland de som vill behålla 20-årsgränsen:

- Ur folkhälsosynpunkt ska det vara högre gräns på Systemet.

Aftonbladet frågade också riksdagsledamöterna om de tycker att rösträttsåldern till riksdagsvalet ska sänkas till 16 år.

Av 214 svarande var det bara 30 riksdagsledamöter som tyckte det. De flesta tillhör vänsterpartiet och miljöpartiet, men även ledamöter från folkpartiet och centerpartiet svarade ja.

Fakta om undersökningen

Aftonbladets undersökning omfattar 214 riksdagsledamöter som via mail eller telefon svarat på frågan "ska 18-åringar få handla på Systembolaget?"

79 svarade ja, 129 nej, 6 vet ej

Tobias Brandel och Joachim Kerpner