Var tredje betalar räkningarna via nätet

NYHETER

Banken och Posten har flyttat hem och in i datorn. Idag betalar en av tre sina räkningar via Internet.

Andelen människor som betalar sina räkningar via internet har ökat markant de senaste åren. Idag betalar en av tre sina räkningar på nätet, visar en undersökning från Post- och telestyrelsen, PTS. 1998 betalade 2 procent sina räkningar elektroniskt medan siffran är 32 procent år 2002.

Nära hälften, 46 procent, går aldrig till Posten för att betala eller ta ut pengar. Det är också allt färre som betalar räkningar via postgiro/bankgiro, skriver tidningen Råd&Rön.

Men kunderna har inte helt övergivit Posten. Nio av tio går minst en gång per år till ett postkontor för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken. Och de flesta, åtta av tio, är nöjda med kassapersonalens service på Posten, skriver Råd&Rön.

Pernilla Fagerström