Äktenskapsförbud ska skydda utsatta invandrarflickor

NYHETER

STOCKHOLM

Bättre samhällsinformation till nyanlända invandrare, förbud mot äktenskap före 18 års ålder och fler insatser för flickor som förts utomlands.

Det är några av regeringens förslag för att skydda utsatta invandrarflickor.

Mäns våld mot kvinnor är ett bevis för den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Utöver det finns ytterligare en dimension - flickor eller unga kvinnor i strängt patriarkala familjer som lever under hot eller tvång, skriver statsråden Mona Sahlin och Margareta Winberg i ett pressmeddelande.

Förutom ökat stöd till dessa flickor vill ministrarna öka utbildningen för personal inom socialtjänst, skola och ungdomsmottagningar.

Sedan tidigare har regeringen aviserat ett utökat besöksförbud så att det ska kunna gälla också den egna bostaden och ett större geografiskt område. Andra åtgärder är mer resurser till skyddat boende i de tre storstadslänen, stärkt ställning för brottsoffer och ökat skydd för vittnen.

En särskild expertgrupp utses med uppgift att föreslå ökat skydd och stöd samtidigt som Integrationsverket får i uppdrag att redovisa ytterligare åtgärder.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM