Fågel är lika klok som apa

1 av 2
Nötskrika.
NYHETER

Nötskrikor är lika smarta som schimpanser. På vissa saker.

- De kan dra vissa slutsatser och är väldigt duktiga på att kommunicera, men de kan inte känna empati, det är den stora skillnaden, säger professor Jan Ekman.

Det är amerikanska forskare vid Universitetet i Nebraska, som har studerat nötskrikans intelligens och kommit fram till att den är häpnadsväckande hög.

För att vara en fågel.

De kan dra slutsatser

De har kommit fram till att nötskrikorna, precis som exempelvis schimpanserna, kan utveckla kortvariga tankegångar, som "om A är större än B och B är större än C så är A större än C".

För Jan Ekman, professor i populationsbiologi vid Uppsala universitet, är det ingen nyhet. Han har i tio år studerat lavskrikan - en släkting till nötskrikan - och dess sociala beteende.

- Jag tror att vi underskattar dem, säger han.

- De här djuren har en stor inlärnings- och slutledningsförmåga. De kan identifiera faror, som att förknippa människor med fällor, fast de inte ser någon fälla. De har också olika läten för olika rovdjur, när de pratar med varandra.

Fåglarna kan inte luras

Men, som sagt, det finns en stor avgörande skillnad mellan oss och fåglarna.

- Empati, att man kan sätta sig in i hur någon annan tänker, något du måste kunna för att kunna luras. Det känner vi bara till hos högre primater, som schimpans, gorilla och orangutang, eventuellt hos gibboner.

Kerstin Nilsson