Doktor – på städning

”Jobbet är som att vara osynlig”

NYHETER

Forskaren Marie Aurell drog på sig städrocken för att förstå städarnas villkor.

Bemötandet blev en chockupplevelse.

- Jag är inte van vid att vara osynlig så jag blev förvånad och lite förbannad också, säger hon.

Marie Aurell är numera doktor - i städning.

Hon inriktade sin avhandling i företagsekonomi på ett traditionellt kvinnodominerat yrke med låg status. Många var oförstående inför valet av ämne.

För att sätta sig in i yrkesgruppens villkor axlade hon städarens roll på olika företag under ett par månader. De andra anställda var först misstänksamma.

De trodde hon var spion

- Någon trodde att jag var någon form av spion som anlitats av ledningen men när jag ville lära mig städa var jag välkommen, säger hon.

Som städare fick hon känna hur det är att finnas utan att synas.

Vid intervjuer med städarna visade det sig att nästan samtliga hade behandlats illa vid något tillfälle. Antingen hade de ignorerats eller bemötts direkt otrevligt.

Marie Aurell råkade vid ett tillfälle ut för det senare.

- Jag råkade stöta till en dörr till ett kontor. Kvinnan därinne trodde att det var någon som knackade. När hon såg mig sade hon: Jaså, var det bara du. Det retade mig att det verkade otänkbart att jag skulle kunna vilja något, säger Marie Aurell.

Städerskorna stängde gruva

Trots bemötandet hade de flesta städare en utpräglad yrkesstolthet. Många jobbade övertid utan lön för att deras arbetsgivare skulle bli nöjda.

Även i lågstatusyrken är jämlikheten dålig.

- Sämst villkor har de kvinnliga städarna, som är en majoritet. Männen tjänar mer och har mindre problem med arbetsskador. De behandlas dessutom bättre, säger Marie Aurell.

Attityderna till städare styrs dels av behovet av en hierarki, dels av en nedlåtenhet mot dem som tar hand om andra människors smuts, tror hon.

- Man får tänka på att den som städar är en person försöker göra bra ifrån sig och som behövs. När städerskorna på LKAB strejkade, fick de stänga gruvan, säger Marie Aurell.

Annika Sohlander