”Han förde oss bakom ljuset”

Högt uppsatt källa i ABB berättar om Barneviks spel kring pensionerna

1 av 2 | Foto: MARK EARTHY /SCANPIX
berättade inget Trots att styrelsen frågade honom berättade Percy Barnevik, då ordförande i ABB:s styrelse, inte hur mycket avgående vd Göran Lindahl fick i pension: 530 miljoner kronor. Inte heller berättade han sanningen om sin egen pension på 930 miljoner.
NYHETER

Percy Barnevik anklagas för att ha fört ABB:s styrelse bakom ljuset.

I somras kom styrelsen honom på spåren.

- Han informerade varken om Göran Lindahls avtal eller konsekvenserna av sin egen pension, säger en högt uppsatt källa i koncernen till Aftonbladet.

Pensionsskandalen inom ABB skakar inte bara det svenska näringslivet. Över hela världen har affärspressen uppmärksammat Percy Barneviks snöpliga fall från stjärnhimlen.

ABB-koncernen började redan våren 2001 fatta misstankar om att dess ordförande Percy Barnevik inte följde de interna reglerna. Bomben började ticka på ett styrelsemöte den 20 mars i Zürich ifjol.

Han ville inte berätta om Lindahls pension

I samband med att ABB i april förra året skulle noteras på börsen i New York tvingades bolaget lämna en rad uppgifter till de amerikanska myndigheterna.

Då upptäcktes bland annat att ABB:s redovisning inte innehöll några uppgifter om ersättningar till den tidigare vd:n Göran Lindahl.

Frågan kom upp på styrelsens bord.

- Styrelsen vände sig till Percy Barnevik och frågade hur mycket Lindahl fått ut. Man kände inte till detta och ville att Barnevik skulle ge en redogörelse, berättar en initierad ABB-källa.

Men Barnevik segdrog på sin redovisning av villkoren för Göran Lindahls avgång. Först efter flera styrelsemöten, på sensommaren 2001, tog han bladet från munnen.

Det visade sig då att Göran Lindahl hade rätt till 530 miljoner kronor i ett kombinerat pensionsavtal och avgångsvederlag. Styrelsen togs helt på sängen och undrade hur detta var möjligt.

- Percy Barnevik hade utan att informera styrelsen gjort upp direkt med Göran Lindahl, berättar källan.

- Avgångsvederlaget var "ögonbrynshöjande" stort och en ren kompensation för att han fått sparken. Att Göran Lindahl erhöll en rejäl pension efter 30 år inom Asea och ABB var det däremot ingen som reagerade på.

Styrelsen beslöt att stoppa utbetalningarna

Styrelsen hade alltså hållits ovetande om Lindahls extremt generösa avgångsvillkor och beslutade i detta läge att stoppa utbetalningarna så långt detta var möjligt.

Exakt hur mycket Lindahl hann få loss vill källan inte avslöja, men sannolikt avser betalningsstoppet delar av avgångsvederlaget.

Vid sidan av Barnevik svarade även styrelsemedlemmen Robert Jeker, tidigare vd för banken Credit Suisse, för undertecknandet av avtalet med Lindahl. Han anser sig idag ha blivit förd bakom ljuset.

- Avtalet bestod bara av text och innehöll inga siffror. Jag var aldrig medveten om att jag skrev på ett avtal som skulle ge så mycket pengar, säger han till schweiziska tidningen Blick.

Plötslig avgick Barnevik - av "personliga skäl"

Percy Barneviks segdragning och chocken över avtalet med Göran Lindahl fick dock styrelsen att ana oråd.

- Hur mycket fick du ut i samband med din pensionering 1996? löd frågan till Percy Barnevik.

Han bad att få återkomma.

Men ABB:s styrelse initierade en intern utredning och under hösten började snaran dras åt.

I november meddelades plötsligt att superstjärnan Percy Barnevik omedelbart skulle lämna ordförandeposten, "av personliga skäl".

I själva verket hade det visat sig att Percy Barnevik kvitterat ut otroliga 930 miljoner på ett bräde när han slutade som vd 1996.

- Styrelsen kände faktiskt inte till detta. Frågan hade aldrig redovisats öppet i ABB:s styrelse, berättar Aftonbladets källa.

ABB:s egna utredare och jurister hävdar idag att Percy Barnevik brutit mot de interna reglerna.

- Han har varken informerat styrelsen om sina egna eller Göran Lindahls otroliga villkor, inte upplyst om de ekonomiska konsekvenserna, inte redogjort för gjorda utbetalningar och inte heller följt de procedurer som vi anser måste följas, menar källan.

- Om Barnevik hade kört med öppna kort skulle detta naturligtvis inte ha lett till några obehagliga överraskningar.

Barnevik var både vd och styrelseordförande

Ramarna för Percy Barneviks pensionsavtal bestämdes redan 1988, och en av dem som förhandlade med honom var Peter "Pirre" Wallenberg. Den andre var styrelsens ordförande, schweizaren Kurt Leutweiler.

När han avgick 1996 var Percy Barnevik själv både vd och styrelseordförande:

- Enligt vår uppfattning har Percy Barnevik mer eller mindre förhandlat med sig själv om de slutliga villkoren i samband med sin pensionering. Och så vitt jag vet såg han själv till att utbetalningen gjordes till hans eget konto, säger källan.

Enligt det guldkantade avtalet skulle pensionen grundas på Barneviks lön och bonus, som i sin tur byggde på bland annat börskursens utveckling.

- Innan Barnevik gick i pension fick han rejäla löneökningar och höga bonusar. Det normala är att man i en styrelse regelbundet går igenom vilka konsekvenser en vd:s pensionering eller avgång får. Men så skedde inte då Barnevik var föredragande, berättar källan.

Wallenberg tvingades ge honom sparken

- På styrelsemötet i måndags redovisades hela bilden för första gången. Man insåg då att det fanns ett juridiskt "case" och bestämde sig för att gå ut öppet med informationen, enligt Aftonbladets källa.

Jacob Wallenberg deltog inte i beslutet eftersom han ansågs vara jävig. Percy Barnevik var då fortfarande ordförande i Investor där Jacob Wallenberg är vice.

Nu, fyra dagar senare, har sagan om Percy Barneviks lysande karriär förvandlats till en av de solkigaste historier som någonsin utspelats i det svenska näringslivet.

Jacob Wallenberg tvingades i går på telefon be honom att omedelbart lämna Investors styrelse. Huvudpersonen själv har hållit sig undan och befinner sig på okänd ort i utlandet.

Claes Dahlbäck fick omedelbart gå in som ordförande i Investor efter Barnevik.

Har Barnevik varit girig?

- Han har i alla fall varit fartblind.

Mats Edman, Leif-Åke Josefsson, Asbjörn Svarstad