"Dags att tala om bostadsbristen"

jagvillhabostad.nu om bostadsbristens negativa konsekvenser

NYHETER

I storstäderna är bostadsbristen enorm. Det är inte ovanligt med kötider på 15 år till en hyresrätt i Stockholm - börja köa när du är myndig och du kan flytta in vid 33 års ålder! Utbudet är litet och konsekvenserna stora för bostadssökande. Göteborg, Uppsala, Umeå och Visby är exempel på andra städer med bostadsbrist. Vi är många som drabbas av detta: unga vuxna med normala inkomster, nyinflyttade, arbetssökande och studerande. I städer med många studenter har köerna till en studentbostad återigen ökat under det senaste året. I Stockholm får du köa 18 månader för ett studentrum och minst 20 månader för en lägenhet.

De negativa effekterna av bostadsbrist är många: där bostadsbristen är stor uppstår handel med svartkontrakt samt otillåtna uthyrningar i andra, tredje och fjärde hand. Den som hyr i fjärde hand vet inte alltid vem som har hyreskontraktet, eller var man ska vända sig om något inträffar. Det är både besvärligt och obehagligt att bo så.

Bristen på bostäder driver dessutom upp hyrorna. Höga priser och få hyresrätter leder till segregation i storstäderna, där bara de rika eller de med kontakter garanteras ett tryggt boende.

I de utsatta städerna finns det många som ständigt flyttar mellan lägenheter. Det är inte ovanligt att behöva packa ihop sina saker var tredje månad. Då blir det svårt att fokusera på det man tycker är viktigt i livet som arbete, utbildning och sociala kontakter. De som vill bilda familj får skjuta det på framtiden. De som erbjudits ett arbete eller kommit in på högskolan i en storstad kan tvingas tacka nej då det inte finns någonstans att bo.

Allt detta visar att bostadsbristen är ett samhällsproblem. För att storstäderna ska fortsätta utvecklas behövs det fler bostäder.

Framförallt hyresrätter med rimliga hyror och studentbostäder under studietiden.

Bara i Stockholms län skulle det behövas 10 000 nya lägenheter per år under de närmsta tio åren. 2001 planerades ungefär 8000 lägenheter, varav endast 1/3 var hyreslägenheter, inklusive specialbostäder avsedda för studenter och äldre.

Vid vissa högskolor är det gott om studentbostäder. När SFS har undersökt orsaken till detta har det visat sig att det finns tillräckligt med bostäder där kommun, högskola och studentkår samarbetar. Genom samtal och gemensam planering tas olika gruppers perspektiv tillvara. Vi antar att samarbete skulle vara bra för hela bostadsmarknaden. Det krävs att politiker och byggföretag tar sitt ansvar för att ta oss ur krisen. Boende och bostadssökande måste komma till tals. För unga vuxna och studenter är frågan om nybyggnation oerhört viktig. Vi medverkar gärna till att diskutera fram bra, hållbara lösningar. Vi är värda att lyssnas på!