Avskaffa bruksvärdessystemet

Hyresregleringar spär på orättvisan hävdar LUF:s Martin Kurz

NYHETER

I september i år kommer tusentals svenska ungdomar att ställas inför ett viktigt val, ett val som kommer att vara avgörande för deras framtid.

Vilka metoder vill och kan de använda för att få en bostad i den stad de skall börja studera i?

I storstäderna och i de större studentstäderna har marknaden för hyresrätter kollapsat. Av de som börjar studera till hösten kommer några att lyckas få en studentlägenhet och en mycket liten del att få en vanlig hyreslägenhet genom öppna kanaler. För övriga gäller det att ha så mycket pengar att de har råd med en bostadsrätt eller att ha rätt kontakter för att fixa ett hyreskontrakt. För dem utan mycket pengar eller rätt kontakter återstår osäkra andrahandskontrakt eller svarta pengar för att köpa ett hyreshandskontrakt. Några kommer helt enkelt att bli utan bostad.

Till största delen beror denna situation på dagens system med hyresregleringar. Det system som brukar kallas bruksvärdessystemet och som är ett typiskt exempel på en planekonomi; det är dyrt, det är ineffektivt, det är korrupt och det är orättvist.

Alternativet till dagens system är fri prissättning på hyreslägenheter.

Samma system som gäller för att köpa en bil, en TV eller när vi skall handla mat. Ingen skulle acceptera att behöva stå i kö i 10 år för att få köpa en TV eller först betala tiotusentals kronor, svart, för att sedan få köpa en bil. Vi som förespråkar fri prissättning på lägenheter (eller marknadshyror som det ofta kallas) brukar anklagas för att vi vill skapa segregation mellan människor och att marknadshyror är orättvist. Faktum är att verkligheten är precis tvärtom.

Det knappast är möjligt att skapa en större bostadssegregation mellan människor är den som finns i Sverige och är det något system som är orättvist så är det dagens. Dagens system gynnar de som har hyreskontrakt på bekostnad av dem som inte har. De gynnar väletablerade, medelålders, infödda svenskar på bekostnad av ungdomar och invandrare. Det tvingar människor i förorterna att sponsra hyran för attraktiva lägenheter i innerstaden.

Det finns ytterligare några saker som skapat bostadsbristen, t ex höga skatter på byggande och dålig konkurrens mellan byggbolagen. Sänkta skatter och en ännu skarpare konkurrensmyndighet krävs för att få fram fler bostäder. Dessutom krävs det också att kommunpolitiker vågar vara lite djärvare; bygg högre hus, så att fler kan få plats att bo i innerstaden, och våga någon gång i alla fall tänka tanken att det okej att hugga ner lite träd här och var i städerna för att bygga bostäder på marken istället.

Ingen av dessa senare krav kommer dock ha någon nämnbar verkan om inte det planekonomiska missfoster, som bruksvärdessystemet är, avskaffas.