"Det är vi ungdomar som kommer i kläm"

Ylva Wessman, 17 år: Flytta jobb och utbildning istället för människor

NYHETER

Sverige är ett välordnat land, det finns bra och funktionella bostäder. Det enda problemet är att bostäderna inte finns överallt där de behövs. Vanliga människor i dag kan inte välja själva var de vill bo och det är vi ungdomar som i första hand kommer i kläm.

Bostadsbristen i dag kan egentligen delas upp i två olika kategorier:

Antingen finns det massor av lägenheter, men ingenting att göra. Inga jobb, inga skolor, inga saker att göra på fritiden, ingen nödvändig service som sjukhus, affärer och skolor.

Så är det ofta i avfolkningstrakter och små orter i allmänhet.

Eller, så finns allt det här. Bra skolor, intressanta jobb, massor av saker att göra efter skolan/jobbet, skolor till barnen, bra sjukhus och de affärer som behövs. Då finns det i stället ingenstans att bo. Inga lägenheter att få tag på, inga hyror och insatser som är möjliga att betala.

Här är det de största städerna och de populäraste universitets- och högskoleorterna som beskrivs.

I det första fallet handlar det om att människor, i synnerhet ungdomar, inte har den minsta möjlighet att bo kvar. Det finns ingenting att göra, inga möjligheter att tjäna pengar. Man kan inte försörja varken kommande barn eller ens sig själv.

Det blir en enda ond cirkel. Allt fler flyttar från orten, allt färre skolor och företag vill satsa sina pengar där.

Sjukhus, post och andra nödvändiga tjänster försvinner allt mer eftersom allt färre använder sig av dem. Så fortsätter det, människor flyttar på grund av försämringarna och servicen blir ännu sämre.

Om man i stället ger människor en möjlighet att stanna kvar, om högskolor finns utanför de största städerna, om företag inte stänger sina fabriker, affärer och kontor, om det finns skolor och daghem för barnen, som även de ger jobb, då kan människor bo där de vill. De kan stanna kvar i sin uppväxtort, eller flytta därifrån till någon annan ort utan att tvingas till storstäderna!

I fallen med bostadsbrist i ordets rätta bemärkelse - där ungdomar hyr lägenheter i tredje, fjärde hand, där köerna till en hyresrätt kan vara tio, femton år långa, där dessutom mer än hälften av lägenheterna är bostadsrätter med skyhöga insatser som inga vanliga människor har råd med och där det bara finns bostäder till en liten, liten del av studenterna - där krävs det andra åtgärder.

Min åsikt är att de två största orsakerna till det här är:

Den eviga utförsäljningen av de allmänna, kommunala bostadsbolagen och det som det resulterar i: bostadsrätter.

Att människor tvingas till de större städerna för utbildning och jobb, fler än vad städerna i fråga har möjlighet att ta emot.

De här båda problemen hör ihop.

Det är enkelt att se om man bara tänker lite längre än vad som är bekvämt. Man kan inte lösa det ena problemet utan att ta tag i det andra. Man kan inte välja att bara satsa på det ena. Det här kräver stora satsningar och mycket arbete.

Ylva Wessman 17 år Borlänge