Lite sol kan skydda mot vanliga cancerformer

NYHETER

Boston

Cancerforskare har sedan länge varnat för överdrivet solande på grund av ökad cancerrisk.

Men mycket måttliga doser av sol - på våra breddgrader 5-10 minuter tre gånger om dagen - minskar faktiskt risken att utveckla och dö i bröst-, tjocktarms- eller prostatacancer.

Det visar amerikanska forskarstudier som presenterades vid det pågående vetenskapsmötet i Boston på fredagen. Resultaten stöds av studier i bland annat Finland.

Solens ultravioletta UV-B-strålar ger oss normalt det tillskott av D-vitamin i blodet som kroppen behöver. Men många människor i solfattiga länder lider av D-vitaminbrist, vilket ökar risken att drabbas av bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer.

Forskaren William Grant från Boston har jämfört dödstalen för åren 1970-94 för de aktuella cancertyperna mellan olika delstater i USA. Han har sedan samkört dem med Nasas statistik över UV-B-strålningen under samma period. Grant fann att dubbelt så många dog i cancer i Boston och New England som i sydvästra USA.

En halvtimme sol om dagen

Grant ser ingen annan förklaring till detta än den lägre UVB-strålningen under den mörkare årstiden i nordöst som leder till brist på D-vitamin. Många cancertyper kan kopplas till dieten, men den skilde sig enligt Grant inte markant mellan de studerade delstaterna.

Hans forskning visar att nära hälften av de vuxna invånarna i Boston, på ungefär samma breddgrad som Sverige, har brist på D-vitamin, vilket leder till ökad sjuklighet och död i cancer.

Men det finns ett enkelt sätt att göra något åt problemet. Genom att sola i mycket måttliga doser, maximalt en halvtimme om dagen, får man i sig tillräckligt med UVB-strålning i kroppen för att minska risken för att insjukna i bröst-, tjocktarms- eller prostatacancer.

- Det räcker att UVB-strålningen når händer och ansikte för att ge tillräcklig effekt, betonade William Grant.

Sol bättre än piller

Professor Michael Holick vid Boston University School of Medicine har i tio år studerat solstrålningens biologiska effekter. Han har just isolerat ett enzym som tycks skydda mot de tre cancerformerna.

- Närvaron av enzymet i tjocktarmen stöder antagandet att D-vitamin spelar en nyckelroll för att reglera celltillväxten och skydda mot cancer, sade han. Samma mekanism finns hos de andra två cancerformerna.

Frågan är då om man i brist på sol kan äta D-vitaminpiller och nå samma goda resultat. Nej, får man i sig D-vitamin via solens UVB-strålar varar effekten avsevärt mycket längre.

P O Lindström/TT