CIA behöver inte avslöja sitt gamla spionbläck

NYHETER

CIA behöver inte avslöja det nästan hundra år gamla receptet på osynligt bläck har en domstol i Washington DC beslutat.

Bläckreceptet finns på några av CIA:s äldsta hemliga dokument och härstammar från 1917. Bläcket användes främst av den tyska regeringen under första världskriget.

Det är organisationen The James Madison Projekt, som arbetar för större offentlighet inom amerikanska myndigheter, som begärt ut dokumenten.

Gamla dokument

Trots att domare Thomas Penfield konstaterade att receptet för flera år sedan publicerades på baksidan av corn flakes-paket slipper CIA lämna ut dokumenten.

Anledningen är att deras agenter fortfarande använder samma bläck samt att de gamla teknikerna i dag utgör stommen i moderna metoder.

Dokumenten är de sex äldsta hemligstämplade dokumenten i CIA:s arkiv.

Olle Castelius