Ericssonchefer får hundratals miljoner i pension

Gamla toppchefer har gyllene pensionsavtal

NYHETER

Tre av telekomjätten Ericssons toppchefer har pensionsavtal som ger dem drygt flera hundra miljoner kronor fördelat på de närmsta 20 åren.

Något förenklat kan de tre toppchefernas pensionsavtal beskrivas på följande sätt: Deras pension beräknas på tre fjärde delar av lönen. Från 60 till 65 års ålder får de ut pension motsvarande 70 procent av den pensionsgrundande delen, därefter 50 procent.

För Ericssons vd Kurt Hellström, 58, innebär det att hans pension beräknas på 70 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Enligt taxeringen år 2000 var hans inkomst 15,9 miljoner kronor.

Fler får miljonpension

- Ett enklare sätt att uttrycka det att han får mellan en fjärdedel och en tredjedel av lönen per år i pension, säger Ericssons informationschef Pia Gideon.

Samma förmånliga avtal har styrelseordföranden Lars Ramqvist, 63, samt personaldirektören Britt Reigo, 59.

Om de alla lever till 85 års ålder kan de komma att kosta sin tidigare arbetsgivare flera hundra miljoner kronor.

- Det är det gamla pensionssystemet. Det är förknippat med ålder om man omfattas av detta. Det gör de som är i tjänst och är 58 år eller äldre, säger Pia Gideon.

Skrotat pensionssystem

Det lönebaserade pensionssystemet är skrotat på Ericsson sedan ett par år tillbaka. Numera tillämpar företaget ett premiebaserat system, där en del av lönen fortlöpande avsätts till en framtida pension. Alla anställda omfattas av samma regler, enligt Pia Gideon.

- Vi har inga individuella, skräddarsydda lösningar för enskilda individer, utan det är samma system för alla.

Men även om de Ericssonchefer som är äldre än 58 år omfattas av förmånliga pensionsvillkor så är de långt ifrån de tidigare ABB-chefernas pensionsklipp. Percy Barnevik har på de fem år som gått sedan han lämnade vd-posten 1996, hittills kvitterat ut nästan en miljard kronor, 930 miljoner, i pension och andra förmåner.

Miljon eller miljard - så stor är skillnaden

Läs mer om Ericsson

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM