Unga förlorar på marknadshyror

Mikael Damberg, SSU: Du har fel, Jonatan Forsberg

NYHETER

Nej, marknadshyror är inte bra för unga. Jonatan Forsbergs påstående (18/2) om att "de flesta människor skulle vinna på friare hyror" är felaktigt. En "fri" prissättning kan låta vackert och riktigt, men leder med automatik till högre hyror särskilt när det är bostadsbrist.

Marknadshyror skulle ofrånkomligen leda till så pass höga hyror, att enbart människor med väldigt höga inkomster kan efterfråga bostäder.

En fri marknad ger hyresvärdarna möjlighet att ta ut "vad marknaden tål". Därför kommer också hyrorna att höjas så länge efterfrågan är större än utbudet. På sikt påverkas alla hyror uppåt om det är allmän bostadsbrist.

På en avreglerad bostadsmarknad måste en hyresgäst, som inte accepterar eller klarar av den hyra som en hyresvärd begär, flytta.

Marknadshyror gör det också enklare för värdarna att välja "rätt" slags hyresgäster, typ rika medelålders som inte har stereo eller fester på helgerna. Marknadshyror innebär alltså inte ökad valfrihet utan tvärtom högre hyror och ännu mer segregering. Alltså inget som vi unga skulle vinna på direkt!

Att ropen höjs efter marknadshyror är ett tecken på att det saknas andra konkreta förslag. Det är en stor skandal att politikerna inte har lyckats fixa bostäder till oss unga. För SSU är detta ett problem som måste avgöras och lösas i höstens val. SSU har tagit fram ett stort antal förslag för att underlätta så att unga människor ska kunna flytta hemifrån. Dessa politiska förslag är vårt alternativ till Timbros och moderaternas marknadspolitik:

1. Gör det lättare att få ett kontrakt

SSU föreslår därför att de kommunala bostadsbolagen slopar kravet på fast anställning och istället ställer krav på fast inkomst och att åldersgränser för köerna slopas.

2. Avskaffa djungeln av privata förmedlingar

SSU vill avskaffa djungeln av privata förmedlingar och istället införa regionala/kommunala bostadsförmedlingar. Dit ska alla värdar ? både privata och kommunala ? tvingas att lämna lediga lägenheter.

3. Gör det ekonomiskt att bygga vanliga hyreslägenheter

SSU menar att kostnaderna för byggmaterial måste pressas genom att bland annat öka konkurrensen. Skatten på byggande bör sänkas och staten stimulera bostadsbyggande av vanliga hyreslägenheter.

4. Kommunerna får inte fortsätta svika ungdomar

SSU menar att kommunerna måste ta större ansvar genom att påskynda planärenden och erbjuda mark till låga priser.

5. Låt statens fastighetsbolag bygga

Regeringen borde ge statens fastighetsbolag ökade möjligheter att bygga lägenheter för till exempel studenter. Staten skulle kunna bli ett föredöme för byggande av små och kostnadseffektiva lägenheter.

6. En politik för att minska hyrans andel av inkomsten

Aldrig någonsin tidigare har hyrorna varit så höga som nu. SSU menar att hyran inte borde vara större än 25 procent av en normal lön.

7. Stoppa utförsäljningen av allmännyttan

Den så kallade allmännyttan, alltså kommunernas bostadsbolag, är hotad av moderaternas utförsäljningspolitik. Det innebär att det blir allt färre och färre hyreslägenheter i Sverige. SSU kräver därför ett omedelbart stopp av utförsäljningarna.

8. Inför bostadsgaranti för studenter

Den fortsatta utbyggnaden av högskolan borde villkoras. Alla kommuner som vill se en fortsatt expansion av sin högskola måste kunna redovisa en bostadsplan för ungdomar.

9. Bygg fler äldrebostäder - frigör lägenheter till ungdomar

SSU ser behovet av en massiv utbyggnad av äldreboendet de kommande åren. Detta öppnar möjligheter för unga människor att flytta in i de lediga lägenheterna.

Mikael Damberg Ordförande i SSU