Bostadsbyggandet ökar igen

Men är ändå lågt jämfört med tidigare år

NYHETER

Bostadsbyggandet har sakta börjat stiga i Sverige igen.

Antalet påbörjade lägenheter steg med 25 procent, från 16 500 till 20 600 lägenheter, mellan år 2000 och 2001.

- Bostadsbyggandet koncentrerar sig på storstadsområdena och universitetsstäderna. Behoven är störst där, säger Seija Lammasitta på Statistiska Centralbyrån.

Men jämfört med toppnoteringen de senaste 20 åren är bostadsbyggandet fortfarande mycket lågt. 1990 påbörjades 69 600 lägenheter.

- Efter 1992 har bara ungefär 12 000 lägenheter om året byggts, säger Seija Lammasitta.

Nu är alltså byggnationen sakta på väg upp. Under 2001 påbörjades 11 000 lägenheter i storstadsområdena och 9 500 lägenheter i resten av landet.

Största ökningen bland storstäderna stod Stockholm för. Där byggdes 155 procent fler lägenheter, totalt 3 342 lägenheter i flerbostadshus och småhus, under 2001 jämfört med 2000.

Topplista över antalet påbörjade lägenheter 2000-2001

1/ Stockholms län år 2000: 5 278 år 2001: 6 991

2/ Västra Götalands län år 2000: 2 451 år 2001: 3 317

3/ Skåne län år 2000: 2 920 år 2001: 2 433

4/ Hallands län år 2000: 1 100 år 2001: 1 470

5/ Kronobergs län år 2000: 352 år 2001: 1 043

6/ Uppsala län år 2000: 630 år 2001: 1 030

7/ Östergötlands län år 2000: 551 år 2001: 1 002

8/ Jönköpings län år 2000: 454 år 2001: 545

9/ Västerbottens län år 2000: 595 år 2001: 462

10/ Västmanlands län år 2000: 423 år 2001: 440

11/ Södermanlands län år 2000: 224 år 2001: 330

12/ Kalmar län år 2000: 108 år 2001: 263

13/ Örebro län år 2000: 442 år 2001: 259

14/ Norrbottens län år 2000: 126 år 2001: 200

15/ Värmlands län år 2000: 170 år 2001: 183

16/ Blekinge län år 2000: 189 år 2001: 170

17/ Gotlands län år 2000: 123 år 2001: 153

18/ Gävleborgs län år 2000: 141 år 2001: 131

19/ Dalarnas län år 2000: 71 år 2001: 91

20/ Jämtlands län år 2000: 29 år 2001: 76

21/ Västernorrlands län år 2000: 190 år 2001: 67

Källa: Statistiska Centralbyrån

Joachim Kerpner