Självkritisk Wallenberg vill inte ha pensionstak

NYHETER

JÖNKÖPING

Det var en självkritisk Jacob Wallenberg som framträdde på en företagarkonferens i Jönköping på tisdagen.

Som vice ordförande i Investor kommenterade han Barnevikaffären med att både han själv och familjen som ägare hårdare borde ha kontrollerat de direktörer som ägnat sig åt excesser.

Samtidigt sade sig Jacob Wallenberg vara en stark förespråkare för att goda prestationer ska belönas och jämförde direktörslönerna med ersättningarna till framstående idrottsmän.

Han föreslog på konferensen en tillväxtpakt med regeringen för att lyfta svensk ekonomi. På TT:s fråga om näringslivets relationer till regeringen störts av affären med de forna ABB-direktörerna Percy Barnevik och Göran Lindahls miljardpensioner svarar Wallenberg:

- Enskilda relationer har inte störts.

Han hänvisar i det sammanhanget till det arbete som påbörjades för tre till fyra år sedan med att gå igenom alla pensionsavtal och öppet visa alla kompensationer i årsredovisningarna.

När det gäller pensionsavtalet med Percy Barnevik upprepar Wallenberg att han tycker att det är för högt och att en del ska betalas tillbaka. Det är också det som de pågående förhandlingarna handlar om.

Transparenta avtal

TT: Ska det finnas ett tak för pensionsersättningar?

- Jag tycker inte att man kan uttala sig så kategoriskt. Det får vara en enskild förhandling, men det viktiga är att det är transparent, att folk och aktieägare ser vad det handlar om och kan ha synpunkter.

TT: Under de senaste decennierna har lönerelationerna mellan arbetare och direktörer förändrats kraftigt. Hur många gånger mer ska en vd tjäna än en vanlig arbetare?

- Varje enskilt företag måste anställa de personer som de tycker är viktiga att anställa. Det betyder att de måste betala marknadsmässiga löner.

Vill ha pensionstak

Sören Gyll, ordförande i Svenskt Näringsliv, vill däremot ha en maxgräns för pensioner till avgångna direktörer. Om inget görs riskerar, enligt honom, debatten om tillväxten i det svenska näringslivet att haverera.

- Vi måste göra något för att slippa uppleva detta igen, säger han till Dagens Nyheter.

Sören Gyll tror att de kraftiga reaktionerna i Sverige kommer att leda till förändringar i svenska företag. Vad som är en lämplig maxgräns vill han dock inte säga.

Regeringssamverkan

Ett nytt tillväxtavtal med regeringen bör, enligt Wallenberg, omfatta ett antal frågor för långsiktig samverkan som gynnar näringslivet men därmed också tillväxt och välfärd.

- Mycket bra har gjorts genom åren, säger Wallenberg och nämner medlemskapet i EU och att Sverige är på väg mot EMU som exempel.

För att Sverige ska komma på rätt spår anser han att det behövs fokusering på utbildning, banbrytande forskning och entreprenörskap.

Benny Öinert/TT