Sköterska tog 800 personakter och försvann

Vägrar avslöja var de finns

NYHETER

Uppgifter om 800 hjärtpatienter på universitetssjukhuset i Linköping är försvunna.

En sjuksköterska vägrar tala om var hon gjort av dem.

Foto: STAFFAN GUSTAVSSON
Universitetets chefsjurist Göran Hessling är orolig för var de känsliga personuppgifterna finns. "Eftersom vi inte får kontakt med henne vet vi inte hur de förvaras i dag. Om de ens existerar."

Hon tog tjänstledigt från sitt jobb på sjukhusets hjärtcentrum 1996 för att gå en forskarutbildning på Linköpings universitet.

I avhandlingen ville hon studera hur patienter mådde efter en kranskärlsoperation. Sjukhusets etiska kommitté gav henne tillstånd att inhämta enkätsvar från cirka 800 patienter som gjort operationen under 1997-1998.

Hon fick även lov att ta uppgifter om medicinska resultat från respektive patientjournal.

Alla uppgifter skulle förvaras och bearbetas i en dator som universitetet köpt in enkom för detta arbete.

Kvinnan gjorde sig oanträffbar

Enligt hennes handledare fortlöpte arbetet som det skulle fram till senhösten 1999. Sedan gjorde kvinnan sig oanträffbar.

Året därpå sa hon upp sig och började jobba som sjuksköterska på uthyrningsföretaget Recepta.

Datainspektionen har nu inlett ett ärende men uppmanar universitetet att göra en polisanmälan eftersom det kan handla om ett sekretessbrott.

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM