Över 600 fall av vanvård anmälda

Socialministern: Det krävs fler anställda

NYHETER

Över 600 fall av av vanvård av äldre, sjuka och handikappade, har anmälts i Sverige.

Och antalet anmälningar fortsätter öka.

–  Det måste finnas fler anställda inom äldreomsorgen, säger socialminister Lars Engqvist.

Socialminister Lars Engqvist vill ha oanmälda kontroller och mer personal på hemmen för att komma till rätta med vanvården av sjuka och äldre.

En dement kvinna som trakasseras av vårdpersonalen. En sjuksköterska som ger en patient en örfil. De senaste månaderna har vi upprörts över flera fall av vanvård.

Det här är inte några enstaka fall, utan förmodligen bara toppen på ett isberg.

Tidningen Svenska Dagbladet har låtit göra en kartläggning. 662 fall av vanvård har anmälts. Och då vet man inte hur stort mörkertalet är.

– Jag är kluven. Det är glädjande att så många anmäler de fel och brister som de upplever finns. Samtidigt är varje anmälan en för mycket, säger Lars Engqvist.

Vad ska man göra åt det?

- Det är viktigt att det blir fler anställda och bättre utbildad personal.

Allt fler anmälningar görs

Antalet anmälningar har ökat den senaste tiden. Om det är resultatet av att fler fall anmäls eller att vanvården ökar är svårt att säga.

I Stockholms län anmäldes 100 fall 2001 mot 21 fall år 2000. Västra Götalandsregionen har gjort sammanställningar sedan Lex Sarah infördes 1999. Första året fick de in 60 anmälningar, året därpå var det 85 och 2001 fick de in 126 anmälningar.

En del av de äldre glöms på toaletten och blir sittande där i timmar. I andra fall handlar det om dålig hygien, mat som kommer för sent och dementa som irrar iväg från avdelningen.

Personalen svär och skriker

Övergreppen kan vara av av fysisk, psykisk, sexuell och ekonomisk art.

Personal svär och skriker åt dementa och låter sin irritation gå ut över dem. Och ibland handlar det om förnedring och våld.

I flera fall är det de boende som slår varandra.

Socialminister Lars Engqvist ser problemen som ett resultat av bristande resurser.

– Det är en resursfråga. Vi måste ha fler anställda.

Är det inte också en kvalitetsfråga?

- Med fler anställda och bättre utbildad personal får vi bra kvalitet. Men vi måste ha fler anställda för att få en bättre äldromsorg.

Alla anmälningar ska omedelbart utredas av verksamhetens ansvariga och socialtjänsten. Misstänker man fysiska övergrepp stängs personalen ifråga omedelbart av, men det leder inte automatiskt till avsked. Däremot kan det vara fråga om schemaändringar eller omplaceringar som utesluter ensamjobb.

Lars Engqvist anser att det behövs oanmäld tillsyn i framtiden.

Pernilla Fagerström, Fredrik Lindén