Kleveland i skattetvist

Blir hon klassad som expert får hon 25 000 i månaden - skattefritt

NYHETER

Är Åse Kleveland, norsk chef för Svenska Filminstitutet, expert?

Då kan hon få 25 000 kronor skattefritt i månaden.

- Filminstitutet har ansökt om att jag ska få en skattelindring enligt den nya forskarskattelagen. Det vill inte Riksskatteverket att jag ska ha, säger Åse Kleveland.

Foto: MARCO GUSTAFSSON
utländsk expert? Filminstitutet har ansökt om skattelindring för sin norska chef, Åse Kleveland. Enligt forskarskattelagstiftningen kan utländska experter slippa skatta för 25 procent av sin månadslön. Riksskatteverket tar nu fallet till tingsrätten. Om Kleveland får rätt kan hon kvittera ut 25 000 kronor i månaden skattefritt.

Hon känner sig oskyldig till det bråk om hennes skatt som nu ska avgöras av länsrätten i Stockholm.

Hon har en lön på 100 000 kronor i månaden. Enligt den nya forskarskattelagen kan hon befrias från inkomstskatt på 25 procent av den lönen.

För att få forskare till Sverige

Forskarskatten tillkom efter påtryckningar från industrin.

Den ansåg att det var omöjligt att få forskare att arbeta i Sverige på grund av de höga skatterna. Finansminister Bosse Ringholm höll efter ett tag med och en ny skattelag stiftades. Den innebär att 25 procent av lönen för utländska forskare, experter eller företagsledare i nyckelpositioner undantas från beskattning.

Svenska Filminstitutet har ansökt om att Åse Kleveland ska få denna skattelindring.

- Det är alltså inte jag personligen som ansökt om skattelindringen. Det har institutet gjort, säger hon.

I och för sig tar hon gärna en skattesänkning:

- Det är dyrt att ha två bostäder, en i Oslo och en i Stockholm och jag skulle har högre lön om jag arbetade i Norge, säger hon.

Filminstitutet har pekat på att Kleveland kom utifrån och kunde se på verksamheten med nya, friska ögon. Därmed skulle hon vara både expert och företagsledare i nyckelposition.

Vill få veta vad som gäller

Det ansåg också Forskarskattenämnden och beviljade skattelindringen.

Riksskatteverket tyckte annorlunda. Där frågar man sig om Filminstitutet, en statlig stiftelse, verkligen omfattas av lagen. Kort sagt om stiftelsen är en industri. Därför har RSV överklagat Forskarskattenämndens beslut till länsrätten.

- Vi vill få det klarlagt vad som gäller. Vi vill veta om lagen också gäller annan verksamhet än industrin. Närmare än så vill jag inte kommentera det här, säger Tommy Wallén, skattejurist på RSV.

Per-Iwar Sohlström