Bygg bostäder som folk har råd med!

Debattinlägg från Malin Svensson (Cuf) och Maria Abrahamsson (Chf)

NYHETER

I Stockholm är bostadsbristen påtaglig. För ungdomar är det näst intill omöjligt att få en egen bostad om man inte har rätt kontakter eller en miljon på fickan. Den regionala klyvningen av landet drabbar ungdomar som grupp hårt. Nu krävs en bostadspolitik i storstäderna som utgår från den unga befolkningen. Bygg billiga och bra bostäder, uppmanar Malin Svensson, förbundsordförande i CUF, och Maria Abrahamsson, förbundsordförande i CHF, som nu ger sig in i debatten om bostadsbyggandet i Stockholm.

Många ungdomar tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar trots att de är över 30 år. För ungdomar som flyttar in till Stockholm för studier eller jobb väntar en ständig jakt på andrahandskontrakt kanske med ockerhyror.

Rotlöshet och ständig ovisshet tillhör många ungas vardag. Detta är oacceptabelt och kan knappast kallas livskvalité.

Se nu till att bygga nya bostäder med förnuft, säger Svensson och Abrahamsson.

- Låt stadens allmännyttiga bostadsbolag använda de 6-7 miljarder kronor som man fått in pga omvandlingen till bostadsrätter, till att köpa in kontoriserade bostadshus och bygga om dem till bostäder.

- Fortsätt sänka fastighetsskatten. Det betyder lägre hyror.

- Bygg nya bostäder genom att överdäcka spårområden vid Norra station och Barnhusbron.

- Bygg nya bostäder på Brommafältet och avveckla Brommaflyget.

- Möjliggör påbyggnad av några nya våningar på lämpliga befintliga

bostadshus i innerstaden.

- Sänk Va-avgifter mm i Stockholms stad så att det blir billigare att

bygga nytt.

- Möjliggör för billigare boende genom tex. satsning på BO-Klok konceptet. (en modell som visar att det går att bygga billigare).

ARTIKELN HANDLAR OM