- Stress kan göra ditt barn till alkoholist

NYHETER

Stressade barn riskerar att få alkoholproblem som vuxna.

En ny avhandling varnar för längre separationer från modern.

- Vuxenvärlden måste bättre uppmärksamma barns och ungdomars stress, säger Stefan Borg, chefsläkare för Beroendecentrum i Stockholm.

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
Ta barns stress på allvar - Vi i vuxenvärlden har länge fokuserat på vår egen stress. Vi har inte tagit barnens stress på allvar förrän det gått för långt, säger Karolina Ploj vid Uppsala universitet.

Farmakologen Karolina Ploj vid Uppsala universitet har studerat hjärnans så kallade opioida system som aktiveras av alkohol.

Genom att följa möss med medfött högt alkoholintag har hon kunnat konstatera att dessa hade lägre nivåer av opioider i områden i hjärnan som starkt förknippas med belöningseffekter som olika droger ger.

- En medfödd felfunktion i det opioida systemet kan vara en förklaring till att dessa djur lättare börjar dricka alkohol.

Högt alkoholintag kan förklaras

Kontinuerligt drickande skapade förändringar i opioida systemet som kvarstod lång tid efteråt, vilket kan förklara att man upprätthåller ett högt alkoholintag.

Även miljöfaktorn stress kunde relateras till förändrade nivåer av opioider.

Karolina Ploj separerade i en studie råttungar från sina mammor under de första tre levnadsveckorna. De djur som separerades från sin mor sex timmar om dagen i stället för 15 minuter fick ett ökat ångestlikt beteende efter separationen.

Dessa djur började också dricka alkohol och drack mer senare i livet.

Separationen gav långvariga neurokemiska förändringar i hjärnan, enligt forskaren en tänkbar bidragande orsak till skillnaden i alkoholintag.

Emotionell försummelse

- Hos människan kan de stressfyllda händelserna röra sig om till exempel emotionell försummelse av barn, föräldrar som inte bryr sig om barnen, övergrepp som incest - en trasig uppväxt.

- Det finns ingen jättebra behandling mot alkoholberoendet. Om vi kan få fram mer kunskaper om de bakomliggande mekanismerna till ett alkoholberoende skulle vi i framtiden lättare hitta individuella behandlingar, säger Karolina Ploj.

På Beroendecentrum i Stockholm arbetar man med hälso- och sjukvårdsdelarna i alkoholistproblematiken.

Bättre uppväxtmiljöer

- Genom att skapa bättre uppväxtmiljöer minskar vi stressfaktorerna hos barn, säger chefsläkaren Stefan Borg.

- Vi i vuxenvärlden har länge fokuserat på vår egen stress. Vi har inte tagit barnens stress på allvar förrän det gått för långt.

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM