Temo: Fortsatt uppåt för socialdemokraterna

NYHETER

Socialdemokraterna fortsätter att öka och får 41,3 procent i Temos opinionsmätning för februari gjord för Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Det är den högsta Temo-noteringen sedan 1994.

Vänsterpartiet och moderaterna går bakåt medan samtliga övriga partier visar plussiffror i varierande grad jämfört med mätningen i januari.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har ensamma majoritet med 50,8 procent. Miljöpartiet klarar inte fyraprocentsspärren i mätningen utan får 3,9 procent. De fyra borgerliga partierna får tillsammans 44,2 procent.

I undersökningen får s 41,3 procent, jämfört med 39,7 i januari, v 9,5 (12,1), m 22,4 (25,0), fp 5,6 (3,7), c 5,8 (5,2), kd 10,4 (9,0) och mp 3,9 (2,9). Förändringarna anses statistiskt säkerställda för folkpartiet och vänsterpartiet.

I undersökningen intervjuades 1 730 personer under perioden 11 till 20 februari.

TT