Allt fler unga vårdas för drogmissbruk

NYHETER

Nya siffror från Maria Ungdom i Stockholm ligger på katastrofnivå. Allt fler ungdomar vårdas för drogmissbruk.

Drygt 1 500 ungdomar togs förra året in på mottagningen – nästan 200 fler än året innan.

– Vi har haft en ökning av ungdomar som kommer till oss på under hela 90- talet. Det börjar närma sig gränsen för vad vi klarar av, vi är oroliga, säger Svenerik Eriksson, socialinspektör på Maria ungdom.

Under 2001 togs 1 539 ungdomar in på Maria ungdomsmottagning i Stockholm efter att ha missbrukat alkohol eller narkotika. Det är fler än någonsin i verksamhetens 35-åriga historia, visar ny statistik som Svenska Dagbladet presenterar i dag.

Under 90-talet har antalet ungdomar som fått hjälp ökat kraftigt. I början av decenniet låg besöken på Maria ungdom strax under 1 000 årligen. Bara det senaste året har besökssiffran ökat med 200 personer.

För mycket alkohol

Maria Ungdom, som drivs gemensamt av några kommuner i Storstockholm och landstinget, behandlar ungdomar under 20 år. De flesta som kommer dit har druckit för mycket alkohol.

Förra året hade dock hälften rökt cannabis. Antalet personer som tagit partydrogen ecstasy har ökat, drygt 200 av ungdomarna hade använt ecstasy.

Svenerik Eriksson menar att orsaken till att allt fler kommer till Maria ungdom är att behovet av hjälp har ökat kraftigt.

– Ungdomar och familjer söker sig frivilligt till oss. Vi är ganska kända. Ju fler ungdomar som missbrukar ju fler får vi till oss.

Internationell trend

Enligt Svenerik Eriksson hänger ökningen av narkotikamissbruket samman med en internationell trend. Man har en annan syn på narkotika i Europa, och det påverkar oss.

– Det hänger också ihop med en liberalare syn på alkohol bland vuxna. Ju

liberalare synen är på alkohol desto mer benägna är vi att testa andra droger, inte bara ungdomar utan också bland vuxna.

– Det finns gott om droger, priserna är låga. Man behöver inte åka till Plattan för att köpa, det finns i förorten också, säger Svenerik Eriksson.

Personalen uttröttad

Det ökade trycket på Maria ungdom gör det allt svårare att driva verksamheten på ett bra sätt. Personalen är på väg att bli uttröttad.

– Man måste kunna ta emot de ungdomar som kommer, de måste få personligt bemötande, det får inte bli en fabrik. Risken är att lyhördheten minskar,

säger Svenerik Eriksson.

Stockholms socialborgarråd Kristina Axén Olin meddelar att staden i år avsätter 22 miljoner till drogförebyggande verksamhet för unga. Bland annat ska informationsmaterial om drogernas baksida skickas ut till alla högstadie- och gymnasieelever i en kampanj.

Nationellt kunskapscenter

Ytterligare resurser till Maria Ungdom vill hon däremot inte lova.

– Stockholms stad har kraftigt ökat anslagen till Maria ungdom under mina år. Däremot har en rad andra kommuner tyvärr hoppat av projektet. Av budgeten på 15 miljoner står vi för nio miljoner, säger Kristina Axén Olin till Aftonbladet.

Att Stockholms stad misslyckats med drogarbetet vill hon inte hålla med om.

– Jag vet inte om narkotikan är Stockholms stads ansvar, det är allas vårt

ansvar, hela samhällets. Hela Sverige har under en rad år svikit den tidigare hållningen vi hade mot narkotika.

Landstinget och kranskommunerna för nu diskussioner om Maria ungdoms framtid, eftersom det nuvarande avtalet går ut i år. Kristina Axén Olin säger att hon kommer att verka för att mottagningen utvecklas till ett nationellt kunskapscentrum om droger.

Tobias Brandel