Dagens namn: Evert, Eilert
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Läkaren gick hem i protest

Nu får han stöd av sina kollegor: Alla nedskärningar gör sjukhusen farliga

    Lennart Welin, överläkare på Östra sjukhuset i Göteborg, har fått nog av överfulla avdelningar och brist på personal.

   Därför gick han hem från jobbet i protest - och startade läkarupproret.

   Aftonbladet har granskat personal- och platsbristen på landets sjukhus. 48 av 50 kliniker var mer än fullbelagda.

   På fem år har var fjärde vårdplats i Sverige dragits in. Patienter tvingas ligga i korridorer och på läkarexpeditioner. Och personalbristen gör att läkarna inte har tid att ge patienterna den vård de behöver.

Landets medicinkliniker tar emot för många patienter.

Nu har läkarna fått nog.

- Nedskärningarna kan inte fortsätta. Redan i dag riskerar patienter att felbehandlas, säger överläkare Ulf Hållmarker.

han fick nog Efter ännu en helg med för många patienter och för få platser gick överläkare Lennart Welin hem i protest. Nu har han startat läkarupproret.   han fick nog Efter ännu en helg med för många patienter och för få platser gick överläkare Lennart Welin hem i protest. Nu har han startat läkarupproret. Foto: THOMAS JOHANSSON

För några veckor sedan lämnade överläkare Lennart Welin sin bakjour på Östra sjukhuset i Göteborg - i protest mot personalbrist och överbeläggningar.

- Han gav röst åt ett problem som finns i hela landet. Många läkare förstår honom, säger Ulf Hållmarker.

Han är klinikchef vid Mora lasarett och ordförande i Svensk internmedicinsk förening som har 1 850 medlemmar.

Enligt Hållmarker räknas en klinik som fullbelagd när 85 procent av vårdplatserna är upptagna.

- Inskrivnings- och utskrivningsdagen räknas som en dag i statistiken, därför är det fullt redan vid 85 procent.

Patienter i korridorerna

Aftonbladet har granskat förhållandena vid ett femtiotal medicinkliniker på svenska sjukhus. I samtliga fall utom två översteg patientbeläggningen 85 procent år 2000.

På flera sjukhus var siffran över 100 procent.

- Det händer att vi tvingas lägga patienterna i korridorer och på läkarexpeditioner. Brandmyndigheten och Yrkesinspektionen jagar oss för det, men ibland finns det inga andra utvägar.

När patienterna inte får plats på medicinkliniken placeras de på sjukhusets andra avdelningar. Detta ökar risken för felbehandlingar, enligt flera läkare.

- Personalen på en ortopedavdelning har till exempel inte kunskap om patienter med hjärtsvikt, säger Erik Hägg, överläkare på Umeå universitetssjukhus.

Ulf Hållmarker anser att patientsäkerheten är hotad.

- Våra knappa resurser innebär medicinska risktaganden. Ibland skickar man hem patienten innan provsvaren analyserats.

Platsbristen har flera orsaker, enligt Ulf Hållmarker:

 Färdigbehandlade patienter som ska flyttas över till kommunal vård ligger kvar och blockerar vårdplatser.

 Brist på personal, framför allt sjuksköterskor.

- Samarbetet med primärvården och kommunerna måste bli bättre. Då vore mycket vunnet.

"Oacceptabel situation"

Läkarförbundets vd Anders Milton står bakom läkarnas protester.

- Situationen är fullständigt oacceptabel. Patienter kan tvingas vänta i akutrum i upp till åtta timmar. Med de skatter vi betalar måste medborgarna erbjudas bättre och snabbare vård, säger han.

De medicinläkare Aftonbladet har talat med är eniga: de klarar inte fler nedskärningar.

- Absolut inte, det skulle vara förödande. Gränsen är nådd, säger Hans Tanghöj, verksamhetschef vid medicinkliniken i Eskilstuna.

Petra Axlund, Hans Österman

Leif Ockander, klinikchef på Ryhov i Jönköping:

- Vi kan inte dra ner mer, vi har varit nära gränsen flera gånger. Skulle vi tvingas skära bort ytterligare vårdplatser sker det till priset av sämre vård och större risker för patienter och personal.

Marek Wroblweski, klinikchef på Malmö allmänna sjukhus:

- Jag tror inte att vi skulle klara fler nedskärningar, sådana marginaler har vi inte. På bara en månad har antalet färdigbehandlade patienter som ligger kvar fördubblats, från 35 till 70.

Thomas Kjellström, klinikchef på Helsingborgs lasarett:

- Vi kan inte dra ner mer, i alla fall inte med bibehållen vård. I så fall skulle vi vara tvungna att sluta tillhandahålla viss vård. Ytterligare 5-10 vårdplatser hade inte varit fel.

Hans Tanghöj, klinikchef på Mälarsjukhuset i Eskilstuna:

- Vi skulle absolut inte klara fler nedskärningar, gränsen är nådd. Tvärtom behöver vi förstärka. 10 vårdplatser till är en rimlig önskning.

Mats Roman, klinikchef på Växjö lasarett:

- Det går inte att klämma mer luft ur systemet. Vi har i snitt över 100 procents beläggning och risken för misstag ökar när patienterna inte får plats på den avdelning där de hör hemma.

Erik Hägg, överläkare på medicinkliniken vid Umeå universitetssjukhus:

- Det går absolut inte att skära ner mer på vården, vi har sprängfullt på avdelningen och personalen orkar snart inte mer. Vi tvingas skriva ut patienter på fredagar för att klara helgernas anstormning.

Roger Marsell, klinikchef på Östersunds sjukhus:

- Situationen är likadan ute i hela landet - alla sjukhus har konstanta överbeläggningar. Vi försöker undvika att placera patienter i korridorerna, men ibland är det den enda lösningen. Botten är nådd.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet