Nadina får stanna - tills vidare

5-åriga ögonsjuka flickan får vänta på definitivt besked

NYHETER

Femåriga ögonsjuka Nadina får stanna i Sverige.

Tills vidare.

Utlänningsnämnden ska utreda om hon kan vårdas i sitt hemland Bosnien innan man bestämmer om hon ska få stanna i Sverige.

Foto: KAI REHN
orolig väntan Sexåriga Nadina och hennes familj har en av sina värsta helger någonsin. De vet att politikerna redan fattat beslutet om ifall de ska utvisas eller får stanna. Men inte förrän på måndag får de veta sitt öde.

Idag på måndagen har Utlänningsnämnden offentliggjort sitt beslut: den tidigare beslutade avvisningen får tills vidare inte verkställas.

Lättade och glada

- De är så lättade och glada i familjen, säger Poul Sanver, ombud för Nadinas familj, till Aftonbladet.se.

Nadina som har en ovanlig ögonsjukdom och behöver särskild vård, har hela helgen väntat på det avgörande beslutet om sin framtid.

- I morse kunde jag berätta det för Edina, Nadinas storasyster. De blev glada för tidsfristen. Annars skulle de åkt på lördag och då hade Nadina inte hunnit få den läkarundersökning hon ska gå på den 15 mars.

Utlänningsnämnden skriver i en förfrågan till svenska ambassaden i Sarajevo:

"Fråga har uppkommit om flickans möjligheter att få rehabilitering i hemlandet. Utlänningsnämnden får därför be ambassaden om utredning och svar på följande fråga. Vilka möjligheter till hjälp med motsvarande rehabilitering finns i Gorazde/Sarajevoområdet?"

Barn ska kunna få vård

Det förra beslutet, att avvisa flickan och hennes familj tog Utlänningsnämnden för en tid sedan.

Sävsjö kommun startade då en namninsamling till förmån för henne.

Förra veckan uttalade sig också bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson angående avvisning av barn som behöver vård. Han ansåg att ett barn ska kunna få vård i Sverige när vården inte finns tillgänglig i hemlandet.

Nadines ögonsjukdom är mycket ovanlig. Hennes ögon tål inte ljus. I Sverige har bara sex fall av sjukdomen upptäckts hos barn.

Nya skäl att få stanna

Idag finns inte någon medicinsk behandling som kan avhjälpa den. Däremot kan Nadine få stöd genom rehabilitering.

Frågan är alltså nu om den finns tillgänglig i Bosnien.

- Vi hoppas att ambassaden i Sarajevo ska vara klar med undersökningen om ett par veckor, säger Barbro Ljungman, enhetschef på Utlänningsnämnden.

Ett par veckors frist låter som mycket kort tid men Poul Sanver oroar sig inte.

- Ett par veckor på Utlänningsnämndens språk kan bli lång tid och under den tiden kan det komma upp nya skäl för familjen att få stanna, säger han.

Simone Söderhjelm