– Det är inte medicinskt säkert att vara hjärtpatient här

NYHETER

GÖTEBORG

När Lennart Welin gick hem från bakjouren startade han ett läkaruppror mot nedskärningarna i vården.

I ett brev till sjukvårdsstyrelsen skriver 97 av hans kolleger:

– Det är tveksamt om det alltid är medicinskt säkert att komma in som stroke- eller hjärtpatient till Östra sjukhuset.

Docent Lennart Welin är överläkare på Östra sjukhusets medicinavdelning.

Helgen den 2–3 februari hade han bakjour och allt var som vanligt. För många patienter, för få platser och ett evigt trixande för att få fram patientsängar på andra sjukhus i regionen.

Anmäldes av ledningen

Efter 9–10 timmars arbete på lördagen och ännu mer på söndagen gick han hem i protest mot den orimliga arbetssituationen och avsade sig det medicinska ansvaret.

– Den medicinska säkerheten blev varken bättre eller sämre, det fanns två kompetenta framjourer på medicinkliniken.

Sjukhusledningen anmälde honom till Socialstyrelsen enligt Lex Maria – men det räds inte Lennart Welin.

– Blir jag varnad skulle det närmast göra mig till martyr. Och hela läkarkollektivet skulle låsas i en omöjlig sits. När resurserna inte räcker till går det snett förr eller senare.

”Personalen körs i botten”

Welin är inte rädd för att bli av med jobbet.

– Jag är över 60. Vad gör det om jag blir sparkad? Jag har en förstående exhustru, vuxna barn och är så rörlig som jag vill vara.

Sedan 1993 har vårdplatserna vid Östra sjukhuset minskat från 185 till 129.

Lennart Welin beskriver utvecklingen så här:

– Man tänjer och tänjer och under tiden körs personalen i botten.

– En sköterska och undersköterska har normalt sex patienter, så får de en till och en till och en till. De kanske klarar nio. Så kommer den tionde patienten och det går inte. Då är det inte den tionde patienten som blir lidande, utan alla tio råkar illa ut.

”Katastrofen inte lika synlig”

– När två flygplan for in i World Trade Center förstod alla omedelbart att det var en jättekatastrof. Men när det med en veckas mellanrum händer att sköterskor och undersköterskor faller ifrån och går in i väggen är katastrofen inte lika synlig.

Lena Olsson