Staffan Heimerson: bin Ladin är bland de sina här

NYHETER

ISLAMABAD

Det var för någon månad sedan, medan jag arbetade med Aftonbladets serie reportage från Kashmir, som jag i den pakistanska frontens mest framskjutna position, Chakoti - på själva demarkationslinjen Pakistan-Indien i Kashmir - fick låna min pakistanske värds kikare.

Jag såg lodräta raviner genom vilka en bred flod forsade. Jag såg ett grönt berg med en hätta av snö på sin 2 000 meter höga topp och bakom den en magnifik, taggig, helt snöklädd 3 700 meter hög Himalayatopp.

Hör ihop med al-Qaida

Världens tak. Obygd. Det blödande paradiset. Platsen för Kashmirs tretton år långa uppror - en intifada - mot den indiska "ockupationsmakten".

Kashmirs upprorsgrupper är i många fall utväxter på al-Qaida. Den starkaste är Harkat-ul-Mujahedin vilken vuxit fram ur Harkat-ul Ansar med Fazlur Rehman Khalil som ledare och vars krigare tränats i Usama bin Ladins träningsläger i Afghanistan.

Banden mellan Afghanistan och Kashmir är både historiska, tydliga och levande. Mera konversabelt än verkligt undersökande sa jag till min värd i bunkern, Yaqub Khan, en brigadgeneral i svart basker och med gråsprängd mustasch:

- Vildmark. Det ser nästan ut som Tora Bora. Hit skulle Usama bin Ladin ha kunnat fly.

- Det finns så många ställen Usama kan gömma sig på, svarade generalen.

Kan ha fått sin ledargestalt

När jag någon vecka senare reste i Kashmir Valley på den indiska sidan fann jag, att det för befolkningen rådde brist på en kashmirisk ledargestalt att identifiera frågan med: "Den har", skrev jag, "ingen Che Guevara, inte ens en Usama bin Ladin."

Kanske har den det nu.

Vad som talar för Kashmir som bin Ladins gömställe är inte bara att han där är bland de sina och att landskapet har skogar, grottor och canyons. Geografiskt är sträckan mellan Tora Bora i östligaste Afghanistan, där bin Ladin i början av december vistades, och den kashmiriska upprorsbygden kring Maramula i Indien mindre än 30 mil - och vägarna går genom otämjda Northwest Frontier Province.

Ända sedan 1761 är de två bergsbygderna intimt hoptvinnade med varandra. Praktiskt taget hela befolkningen är muslimsk.

När USA:s president Clinton den 20 augusti 1998, som straff för al-Qaidas angrepp på två amerikanska ambassader i Afrika, bombade al-Qaidas träningsläger i Khost var dödsoffren i de flesta fall pakistanare som tränades för att kriga i Kashmir.

Staffan Heimerson