Jagade hängs ut med namn

Nytt förslag: Internet ska hjälpa polisen att få fast efterlysta

1 av 2
Sverige vill göra som FBI Vid polisemorden i Malexander var Tony Olsson en av de mest jagade. Lagen förbjöd då polisen att efterlysa via sin egen hemsida med namn och bild . I USA arbetar polisen så sedan länge med detaljerade efterlysningar.
NYHETER

Grova brottslingar ska i framtiden kunna efterlysas på internet med namn och bild.

Ett förslag ligger idag på regeringens bord. Redan nästa år kan nätet bli polisens nya vapen.

Förslaget kommer från Polisdatautredningen.

I dag får polisen inte använda IT för att efterlysa människor med namn, bild och annan information, skriver Göteborgs-Posten.

Stoppet sätts av polisdatalagen som säger att personuppgifter inte får spridas till tredje land - det vill säga länder utanför EU.

Men får Polisdatautredningen som den vill kan dessa regler ändras och en ny ordning råda redan från halvårsskiftet nästa år.

Förslaget kan gå igenom nästa år

Det ska dock inte gå att publicera uppgifter hur som helst.

Utredningen vill säkra att polisen inte går ut på nätet med mindre brott.

- Det får inte gå slentrian i detta, säger Roy Johansson, hovrättsassessor och sekreterare i utredningen till Göteborgs-Posten.

Utredningen föreslår att kravet för en internetefterlysning ska vara att brottet kan ge minst två års fängelse - exempel på sådana brott är dråp, mord, grov våldtäkt och riktigt grova narkotikabrott.

Det ska också - efter en noggrann prövning - gå att efterlysa personer som betraktas som uppenbart farliga även om de inte gjort sig skyldiga till grova brott. Det skulle till exempel kunna vara en fånge som rymt från ett svenskt fängelse.

Skadestånd om oskyldig hängs ut

Utredningen har funderat över vad som händer om en misstänkt hängs ut på nätet med namn och bild - och sedan visar sig vara oskyldig.

Mot detta föreslår utredningen skadestånd till den drabbade och lägger också in hårda krav på polisen att omedelbart rätta till uppgifter som visar sig vara fel.

Den som ändå känner sig felaktigt och orättvist behandlad ska kunna vända sig till Datainspektionen, skriver Göteborgs-Posten.

Innan de nya reglerna kan träda i kraft krävs det att polisen förbättrar sina hemsidor.

Det är ett arbete som redan i dag påbörjats. I slutet av mars väntas en ny polisportal ha öppnats på internet.

I dag är polisens enda möjlighet att nå ut med efterlysningar offentligt att vända sig till massmedia - och då är det upp till tidningen, radiokanalen eller tv-stationen att bestämma om, när och hur efterlysningen ska presenteras.

Petter Ovander